DSpace Repository

Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczycieli

Show simple item record

dc.contributor.author Walkowiak, Tatiana
dc.date.accessioned 2016-09-08T13:04:51Z
dc.date.available 2016-09-08T13:04:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 86-103. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3735
dc.description In an evolving society, children and youth are an important part of the organized system of education and upbringing. The structure and functioning of the school system is constantly changing. Therefore, the process of development of children and young people should be guided by the properly prepared people, i.e. teachers. Education is an important social, economic and political investment. People’s education and qualifications are becoming the crucially important value of contemporary information civilization and societies based on knowledge. Teachers’ community is supposed to put into action two strategic notions of contemporary education: one is “to understand the world – to be guided by one’s feelings and instinct”, while the other, to prepare people for participation in continual education – “learning all life long”. In order to be able to do it, both competently and efficiently, it is necessary for the teacher to have the awareness of his or her own role and tasks and to continually improve their qualifications and skills as well as (strengthen) their motivation to take actions closely related to the challenges of contemporary information civilization and globalization of the world en_US
dc.description.abstract W rozwijającym się społeczeństwie dzieci i młodzież stanowią ważny element zorganizowanego systemu edukacji i wychowania. Struktura i funkcjonowanie systemu szkolnego ulega ciągłym zmianom. W związku z tym, procesem rozwoju dzieci i młodzieży powinni kierować ludzie specjalnie do tego celu przygotowani, czyli nauczyciele. Edukacja jest ważną inwestycją społeczną, gospodarczą i polityczną. Wykształcenie i kompetencje ludzi stają się najważniejszą wartością współczesnej cywilizacji informacyjnej oraz społeczeństw opartych na wiedzy. Społeczność nauczycielska ma realizować dwie strategiczne idee współczesnej edukacji: „Rozumieć świat – kierować sobą” oraz przygotowywać ludzi do uczestnictwa w procesie edukacji ustawicznej – „uczenia się przez całe życie”. Aby móc to uczynić w sposób kompetentny i efektywny, niezbędna jest świadomość swoich funkcji i zadań przez nauczyciela oraz nieustające podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, a także motywacji do działań, ściśle związanych z wyzwaniami współczesnej cywilizacji informacyjnej i globalizacji świata. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject nauczyciel en_US
dc.subject kompetencje zawodowe nauczyciela en_US
dc.subject modele kształcenia nauczycieli en_US
dc.subject teacher’s professional competences en_US
dc.subject teacher training en_US
dc.subject integration en_US
dc.subject communication en_US
dc.subject models of teacher education en_US
dc.title Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczycieli en_US
dc.title.alternative Qualification-competence models of future teachers’ education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record