DSpace Repository

Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych

Show simple item record

dc.contributor.author Jakimiuk, Beata
dc.date.accessioned 2016-09-08T12:52:50Z
dc.date.available 2016-09-08T12:52:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 118-128. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3733
dc.description Teacher’s job is primarily connected with establishing and maintaining relationships with other people. Through organization and realization of educational process, the teacher supports students’ development, cooperation with parents, other teachers and school management. The aim of the article is to present teacher’s professional environment as an area of establishing interpersonal relationships, as well as to draw attention to the significance of appropriate performance at work, which constitutes the basis for optimal realization of professional tasks. The article contains information concerning teacher’s social competences in relation to the realization of educational process, interpersonal relationships at work and conditions for establishing quality relationships. en_US
dc.description.abstract Wykonywanie zawodu nauczyciela wiąże się przede wszystkim z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z innymi. Poprzez organizację i realizowanie procesu kształcenia nauczyciel wspiera rozwój uczniów, współpracując z rodziami, z innymi nauczycielami i dyrekcją. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska pracy nauczyciela jako obszaru tworzenia relacji interpersonalnych oraz zwrócenie uwagi na znaczenie umiejętności kreowania właściwych zachowań w pracy, które stanowią podstawę optymalnej realizacji zadań zawodowych. Artykuł zawiera treści dotyczące kompetencji społecznych nauczyciela w odniesieniu do realizacji procesu kształcenia; relacji interpersonalnych w szkole, a także warunków tworzenia dobrych relacji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject nauczyciel en_US
dc.subject relacje interpersonalne en_US
dc.subject klimat szkoły en_US
dc.subject teacher en_US
dc.subject interpersonal relationships en_US
dc.subject school atmosphere en_US
dc.title Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych en_US
dc.title.alternative Teacher’s professional activity as an area of establishing interpersonal relationships en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record