DSpace Repository

Sytuacja rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Sprawozdanie z badań

Show simple item record

dc.contributor.author Gaweł-Luty, Elżbieta
dc.contributor.author Kiełb-Grabarczyk, Dorota
dc.date.accessioned 2016-09-08T12:42:18Z
dc.date.available 2016-09-08T12:42:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 155-169. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3731
dc.description Labour migrations are an integral part of the modern world. The opening of borders and labour markets resulted in increasing dynamism of searching for a better life, often aimed at consumption. Migration of parent/parents abroad in search of work creates far-reaching consequences for the functioning of the family. There is the loosening of emotional bonds, and often-family breakdown. Thus, the objective of this study was to determine to what extent the migration of the parent/parents affects the family situation of the child in middle school. The study was conducted from February to May 2012, among 612 middle school students from Pomeranian province. en_US
dc.description.abstract Migracje zarobkowe stanowią nieodłączny element współczesnego świata. Otwarcie granic i rynków pracy spowodowało wzrastający dynamizm poszukiwań lepszego życia, nastawionego często na konsumpcję. Niestety, wyjazd rodzica/rodziców za granicę w poszukiwaniu pracy stwarza daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Występuje rozluźnienie więzi emocjonalnych, a często rozkład rodziny. Celem niniejszego opracowania było zatem określenie, na ile migracja zarobkowa rodzica/rodziców wpływa na sytuację rodzinną dziecka w wieku gimnazjalnym. Badania zostały przeprowadzone od lutego do maja 2012 r., wśród 612 gimnazjalistów województwa pomorskiego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject migracja en_US
dc.subject migracja zarobkowa en_US
dc.subject rodzina en_US
dc.subject dziecko en_US
dc.subject migration en_US
dc.subject labor migration en_US
dc.subject family en_US
dc.subject child en_US
dc.title Sytuacja rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Sprawozdanie z badań en_US
dc.title.alternative The family situation of the child facing the migration of the parent/parents. Research report en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record