Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorSobolewska-Popko, Agnieszka
dc.date.accessioned2016-09-08T12:36:26Z
dc.date.available2016-09-08T12:36:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSzkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 170-190.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3730
dc.descriptionToday, many women strive to actively participate in the social space by realizing themselves professionally. The sphere of work becomes as equally important space as family or many others. The increasing level of unemployment has led many young people to reflect on their future in the context of finding employment. Quite often, one finds such statements that higher education does not guarantee finding a job; that one needs experience that is difficult to obtain for young people, and contacts in a given branch highly determine the fact of gaining employment. Such situation inspired me to search for the space for research that would allow for showing a completely different perspective on this aspect. In the following article, I present a study of cases – these are three stories of women who have been successful not only professionally, but also in the sphere of their families. Despite the fact that they encountered a variety of difficulties, they have not given up and consistently pursued their dreams and passions. The study I have realized can be characterized as qualitative research; I made three narrative interviews and the collected empirical material has been carefully analysed in accordance with the accepted concept of Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. I believe that the presented results of the research shall open some space for optimism and will encourage other women-mothers to take similar initiatives in the professional space.en_US
dc.description.abstractWspółcześnie wiele kobiet chce aktywnie uczestniczyć w przestrzeni społecznej, realizując się zawodowo. Sfera pracy staje się równie ważną przestrzenią, podobnie jak rodzina czy wiele innych. Wzrastający poziom bezrobocia skłania młodych ludzi do refleksji nad ich przyszłością w kontekście znalezienia zatrudnienia. Niejednokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniami, że studia wyższe nie gwarantują znalezienia pracy, że potrzebne jest doświadczenie, które trudno zdobyć młodemu człowiekowi, a w zatrudnieniu ogromne znaczenie odgrywają znajomości w danej branży. Taki stan rzeczy zainspirował mnie do poszukiwania przestrzeni do badań, które pozwoliłyby mi na pokazanie zupełnie innej perspektywy w tym aspekcie. W ramach artykułu prezentuję studium przypadków - są to trzy historie kobiet, które odniosły sukces nie tylko zawodowy, ale także w sferze rodzinnej, choć napotykały na różne trudności, to nie poddały się i konsekwentnie realizowały swoje marzenia i pasje. Badania, jakie zrealizowałam mają charakter badań jakościowych. Dokonałam trzech wywiadów narracyjnych, zaś zebrany materiał empiryczny poddałam wnikliwej analizie zgodnie z przyjętą koncepcją M.B. Milesa i A.M. Hubermana. Wierzę, że zaprezentowane wyniki badań pozwolą otworzyć przestrzeń optymizmu i będą zachęcały inne kobiety-matki do podejmowania podobnych inicjatyw w przestrzeni zawodowej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectaktywność zawodowa kobieten_US
dc.subjectmacierzyństwoen_US
dc.subjectnarracjaen_US
dc.subjectpasjaen_US
dc.subjectsamospełnienieen_US
dc.subjectprofessional activity of womenen_US
dc.subjectmaternityen_US
dc.subjectpassionen_US
dc.subjectself-fulfilmenten_US
dc.titleKreacje zawodowe matek w ich narracjachen_US
dc.title.alternativeProfessional creations of mothers in their narrationsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord