DSpace Repository

Alternatywny scenariusz projektowania kariery zawodowej studentów pedagogiki UAM w świetle wyników badań

Show simple item record

dc.contributor.author Barańska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-09-08T12:20:41Z
dc.date.available 2016-09-08T12:20:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 191-209. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3729
dc.description Paradoxically, the unpredictable reality forces the person to be prepared for the number of unplanned events. The dynamics of change, especially in the labour market area, causes the necessity of professional relocation, both in the physical (change of residence) and mental (knowledge and skills) sense, as well as the general ability to function in a situation of continuous change. The article discusses the issue of career planning in a constantly changing reality in particular construction of alternative career plans, which are an integral and underrated element of the career strategy. Professional Plan B allows to keep a relative sense of security, but also to see some other possibilities within the construction of professional future. The aim of this article is not to give the characteristics and list of advantages resulting from having an alternative career scenario, but to present the specific examples of “emergency” plans constructed by students of pedagogy at the Adam Mickiewicz University in Poznan. en_US
dc.description.abstract Nieprzewidywalna rzeczywistość paradoksalnie wymusza na jednostce bycie przygotowanym na liczne niezaplanowane wydarzenia. Dynamika zmian szczególnie w obszarze rynku pracy powoduje konieczność relokacji zawodowej, zarówno w sensie fizycznym (zmiana miejsca zamieszkania), jak i umysłowym (wiedza i kompetencje), a także ogólnej umiejętności funkcjonowania w sytuacji ciągłej zmiany. W artykule podjęto problem związany z planowaniem kariery zawodowej w ustawicznie zmieniającej się rzeczywistości, a dokładnie konstruowaniem alternatywnych planów zawodowych, które stanowią nieodłączny i niedoceniony element strategii zawodowej. Alternatywny scenariusz projektowania kariery zawodowej pozwala zachować względne poczucie bezpieczeństwa, ale także dostrzec inne możliwości w obrębie dotychczasowo konstruowanej własnej przyszłości zawodowej. Celem niniejszego artykułu nie jest charakterystyka i wykaz zalet wynikających z posiadania „zawodowego planu B”, a przedstawienie konkretnych przykładów „awaryjnych” planów konstruowanych przez studentów pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject kariera en_US
dc.subject planowanie kariery zawodowej en_US
dc.subject student en_US
dc.subject alternatywny scenariusz kariery en_US
dc.subject career en_US
dc.subject career planning en_US
dc.subject student en_US
dc.subject alternative career scenario en_US
dc.title Alternatywny scenariusz projektowania kariery zawodowej studentów pedagogiki UAM w świetle wyników badań en_US
dc.title.alternative An alternative career design scenario of students of pedagogics at UAM in the light of research results en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record