DSpace Repository

Perspektywy i wyznaczniki karier zawodowych z punktu widzenia kierowników i przedsiębiorców

Show simple item record

dc.contributor.author Gawroński, Adam
dc.date.accessioned 2016-09-08T12:14:16Z
dc.date.available 2016-09-08T12:14:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 11, s. 210-223. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3728
dc.description In the following paper, one touched the subject of the notion of professional career. Up to a point, one produced a strictly theoretic section, and then an empiric one, both of which raise the matter concerning the functioning of a contemporary worker in terms of certain conditions created by employing establishments in favour of their development. The key concept of the above, which has been aforementioned, is the level of one’s job satisfaction and one’s feeling of realization of one’s career. en_US
dc.description.abstract W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z pojęciem kariery zawodowej. W tym sensie sporządzono część teoretyczną, a następnie - empiryczną, które poruszają zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego pracownika w kontekście warunków stwarzanych przez zakłady pracy na rzecz jego rozwoju. Kluczowym aspektem z tym związanym, który także został poruszony, jest poziom spełniania się zawodowego jednostki oraz jej poczucie realizowania kariery. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject kariera zawodowa en_US
dc.subject polityka personalna en_US
dc.subject kierownik en_US
dc.subject przedsiębiorca en_US
dc.subject professional career en_US
dc.subject personal politics en_US
dc.subject manager en_US
dc.subject entrepreneur en_US
dc.title Perspektywy i wyznaczniki karier zawodowych z punktu widzenia kierowników i przedsiębiorców en_US
dc.title.alternative Prospects and determinants of professional careers from the point of view of directors and entrepreneurs en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record