DSpace Repository

(Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych / red. Piotr Siuda

Show simple item record

dc.contributor.author Siuda, Piotr
dc.date.accessioned 2016-08-22T12:19:11Z
dc.date.available 2016-08-22T12:19:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pod red. Piotra Siudy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2016, s. 152. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7092-163-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3686
dc.description.abstract Niniejsza książka traktuje o promocji polskiej humanistyki oraz nauk społecznych, a takie ich wizerunku medialnym i jest sprawozdaniem z badań na ten temat. Punktem wyjścia dociekań autorzy uczynili hipotezę, że obecnie w obszarach humanistyki i nauk społecznych nie wypracowano spójnych metod promocji badań, a te, które się stosuje, nie przekradają się na widoczność efektów wytwarzanych przez instytucje naukowe czy samych uczonych. W tym sensie można powiedzieć, że humanistyka i nauki społeczne zdają się być (nie)obecne w publicznym dyskursie. Niedociągnięcia związane z promocją są jedną z przyczyn ich negatywnego obrazu w mediach albo braku owego obrazu. Humanistyka i nauki społeczne często jawią się jako zespół dyscyplin naukowych mniej poważny od nauk ścisłych. Tak rozumianą (nie)obecność humanistyki oraz nauk społecznych autorzy badali, diagnozując działania promocyjne podejmowane przez polskie czasopisma naukowe z zakresu omawianych dziedzin, jak również analizując wizerunek medialny owych periodyków. To właśnie to, co dzieje się w tych obszarach, jest świadectwem kondycji humanistyki i nauk społecznych w ogóle, bo przecież periodyki stanowią podstawową formę komunikacji naukowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Piotr Siuda: Czy humanistyka i nauki społeczne są (nie)obecne? en_US
dc.subject Piotr Siuda, Krzysztof Stachura: Instytucjonalne uwarunkowania promocji czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych en_US
dc.subject Piotr Siuda, Krzysztof Stachura: Niedostatki działań promocyjnych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych en_US
dc.subject Radosław Bomba, Tomasz Kozłowski: Idea otwartej nauki w działalności polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych en_US
dc.subject Tomasz Kozłowski: Wizerunek czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na podstawie analizy przekazu medialnego en_US
dc.subject promocja nauki en_US
dc.subject promocja badań en_US
dc.subject naukometria en_US
dc.subject czasopisma naukowe en_US
dc.subject periodyki naukowe en_US
dc.subject komunikacja naukowa en_US
dc.subject wykaz czasopism punktowanych en_US
dc.title (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych / red. Piotr Siuda en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska