DSpace Repository

Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologiczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej

Show simple item record

dc.contributor.author Glier, Joachim Paweł
dc.date.accessioned 2016-06-17T11:01:01Z
dc.date.available 2016-06-17T11:01:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 38-57. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3682
dc.description The following article presents the philosophical bases of the pedagogy of the heart and the psychological concept of the human being as developed by Dr. Maria Łopatkowa. The philosophical and psychological elements are expounded in various parts of this author’s work on human existence, the psychological and social development of the individual, and the aims, contents and methods of education. When Łopatkowa analyses particular issues, she quotes theories of great philosophers and psychologists and presents her own considerations and experiences. The author of the following article sought to bring together in one text these various elements and combine them in a logical whole. In this manner there has emerged a philosophical and psychological picture of the pedagogy of the heart. Getting to know these foundations enables one to catch holistically and to understand the existential, ontogenetic and educational message of this great pedagogue. en_US
dc.description.abstract Pedagogika serca Marii Łopatkowej nie jest pedagogiką zawieszoną w próżni. Ma ona bowiem swe podstawy filozoficzne i psychologiczne. Podstaw tych nie trzeba się domyślać, a tym bardziej wymyślać, ponieważ autorka prezentuje je sama, mówi o nich explicite. Filozofii i psychologii nie poświęciła jednak oddzielnego miejsca, rozdziału. Ich elementy są wplecione w wielką narracje autorki o egzystencji człowieka, o jego rozwoju psychicznym i uspołecznianiu się, o celach, treściach i metodach wychowania. Ilekroć Łopatkowa analizuje jakieś zagadnienie, w warstwie teoretycznej przywołuje teorie wybitnych filozofów i psychologów, a także przedstawia własne przemyślenia. Warstwę praktyczną zaś wzbogaca licznymi przykładami swoich doświadczeń pedagogicznych, doświadczeniami wziętymi prosto z życia. Niniejszy artykuł stanowi próbę zebrania w jednym miejscu pojawiających się w pedagogice serca elementów filozoficznych i psychologicznych oraz ułożenia ich w pewną zwartą logiczną całość. W ten sposób powstał obraz filozofii i psychologii, na których ta pedagogika została oparta. Poznanie owych fundamentów umożliwia holistyczne ogarnięcie i zrozumienie egzystencjalnego, ontogenetycznego i wychowawczego przekazu tego wielkiego pedagoga. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject sense of life en_US
dc.subject uptake of values en_US
dc.subject love en_US
dc.subject egotism en_US
dc.subject egocentrism en_US
dc.subject saving the world en_US
dc.subject genetic programming en_US
dc.subject external conditions en_US
dc.subject stimulation of development en_US
dc.subject absence of the mother en_US
dc.subject orphan syndrome en_US
dc.subject disturbed development en_US
dc.subject foster mother en_US
dc.subject sens życia en_US
dc.subject przyswojone wartości en_US
dc.subject miłość en_US
dc.subject pustka istnienia en_US
dc.subject egocentryzm en_US
dc.subject egoizm en_US
dc.subject ratowanie świata en_US
dc.subject postawa „mieć” i „być” en_US
dc.subject zaprogramowanie genetyczne en_US
dc.subject warunki zewnętrzne en_US
dc.subject zdolność kochania en_US
dc.subject stymulowanie rozwoju en_US
dc.subject przywiązanie en_US
dc.subject nieobecność matki en_US
dc.subject choroba sieroca en_US
dc.subject zaburzenia rozwoju en_US
dc.subject głód miłości en_US
dc.subject matka zastępcza en_US
dc.title Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologiczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej en_US
dc.title.alternative The philosophical bases of the pedagogy of the heart and the psychological concept of the human being as developed by Dr. Maria Łopatkowa en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record