DSpace Repository

Emocje w badaniach nad dzieciństwem. Studia z socjologii dzieciństwa i socjologii emocji

Show simple item record

dc.contributor.author Janik, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-06-17T09:48:13Z
dc.date.available 2016-06-17T09:48:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 195-215. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3673
dc.description The article discusses the issues of both: the new sociology of childhood and the sociology of emotions. In other words, within the presented article the author summarizes selected elements of both relatively young sub-disciplines of sociology: the sociology of emotions and “new” sociology of childhood in order to answer the research question: what is the place and the meaning of child’s emotions and parents’ emotional attitudes in the study of childhood in terms of socio-cultural approaches. Thus, the author examines childhood studies in terms of children’s emotions and adults attitudes towards children. The article is based on two different perspectives of childhood research: the psychological and socio-cultural approaches. It is important to notice that the dominant role that psychology played in terms of researching child and its development continued until the 1980s. Achievements of sociologists, anthropologists and historians have uncovered the multidisciplinary approaches to childhood studies regarding their diversity, cultural and social constructs. en_US
dc.description.abstract W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z dwiema stosunkowo młodymi subdyscyplinami socjologii: „nową” socjologią dzieciństwa oraz socjologią emocji. Znaczący kontekst podjętym rozważaniom nadało rozróżnienie dwóch odmiennych podejść do badań nad dzieckiem i jego rozwojem. Dominująca rola psychologii w badaniach nad dzieckiem do końca lat 80. ubiegłego stulecia została ograniczona na rzecz odkryć socjologów, antropologów czy historyków dzieciństwa; uwolniony został „nowy” paradygmat w badaniach nad dzieciństwem: „nowa” socjologia dzieciństwa. Tym samym, autorka zestawia wybrane obszary i elementy „nowej” socjologii dzieciństwa i socjologii emocji, w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze o miejsce i znaczenie emocji dzieci i nastawienia emocjonalnego dorosłych w badaniach nad dzieciństwem w ujęciu socjologicznym i szerzej – społeczno-kulturowym. W artykule zrekonstruowany został proces badawczy, w ramach którego autorka podejmowała kolejne czynności badawcze, poszukując znaczenia emocji dzieci i nastawienia emocjonalnego dorosłych wobec dzieci na przestrzeni wieków. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject socjologia emocji en_US
dc.subject nowa socjologia dzieciństwa en_US
dc.subject dziecko en_US
dc.subject emocje en_US
dc.subject nastawienie emocjonalne rodziców en_US
dc.subject analiza en_US
dc.subject historia dzieciństwa en_US
dc.subject sociology of emotions en_US
dc.subject new sociology of childhood en_US
dc.subject child en_US
dc.subject emotions en_US
dc.subject parent’s emotional attitude en_US
dc.subject analysis en_US
dc.subject history of childhood en_US
dc.title Emocje w badaniach nad dzieciństwem. Studia z socjologii dzieciństwa i socjologii emocji en_US
dc.title.alternative Research on emotions and childhood. Sociology of childhood and sociology of emotions studies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record