Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Krzysztof Jakubiak
  Praca jako postawa twórcza obywatela w polskiej myśli filozoficznej i pedagogicznej czasów nowożytnych
 • Czesław Plewka
  Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji
 • Tadeusz Aleksander
  Studia podyplomowe ukoronowaniem współczesnej edukacji dorosłych

 • Raporty z badań
 • Kazimierz Wenta
  Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy
 • Agnieszka Hłobił
  Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli
 • Izabela Paprocka, Mateusz Terlecki
  Kompetencje twarde czy miękkie? Analiza ofert pracy pod kątem pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych
 • Krzysztof Kraszkiewicz, Mateusz Bogdziński
  Wiedza i postawy menedżerów wobec psychologów pracujących w środowisku biznesowym
 • Diana Chwedorczuk, Katarzyna Góralska, Patrycja Michalska
  Psycholog biznesu w percepcji menedżerów średniego szczebla

 • Recenzje
 • Zdzisław Wołk
  Renata Tomaszewska-Lipiec (red.) / Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Bydgoszcz 2014
 • Marta Dobrzyniak
  Czesław Plewka / Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, Koszalin 2015

 • Sprawozdania i informacje
 • Łukasz Brzeziński
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Relacje praca - życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki”, Bydgoszcz 17.04.2015
 • Magdalena Barańska, Monika Bartkowiak
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców”, Poznań 10.06.2015
 • Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
  III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny „Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy” PROFERG 2015, Zielona Góra 22-23.06.2015
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  4th International Scientific Forum ISF 2015 “Education, climate change and economic development”, Oxford 1-3.09.2015
 • Najnowsze pozycje