DSpace Repository

Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26). Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia

Show simple item record

dc.contributor.author Gąsior, Krzysztof
dc.contributor.author Chodkiewicz, Jan
dc.contributor.author Cechowski, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-04-13T12:49:20Z
dc.date.available 2016-04-13T12:49:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 1. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3574
dc.description.abstract Artykuł prezentuje sposób tworzenia i właściwości psychometryczne polskiego kwestionariusza (KOP-26) badającego konstrukt prężności wśród dorosłych. Kwestionariusz w swej strukturze definiuje prężność poprzez ocenę kompetencji osobistych, rodzinnych i społecznych. Składa się z 26 pozycji ocenianych na skali 5-punktowej. Badania przeprowadzono na próbie 721 studentów (średni wiek badanych wyniósł 24 lata: 65,2% kobiet i 34,8% mężczyzn). W wyniku zastosowania eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej uzyskano 3-czynnikową strukturę kwestionariusza. Wewnętrzna zgodność kwestionariusza ustalona na podstawie alfa Cronbacha wyniosła dla całego narzędzia 0,90, zaś dla poszczególnych czynników od 0,78 do 0,90. Trafność KOP-26 oceniona została poprzez korelacje z innymi narzędziami mierzącymi prężność (SPP-25, r = 0,62; ER/SSP, r = 0,59) oraz poczucie koherencji (SOC-29, r = 0,60) i wsparcie społeczne (F-SozU, r = 0,57). Uzyskane wyniki okazały się zadowalające. Metodę można więc rekomendować do stosowania w badaniach naukowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject prężność en_US
dc.subject kwestionariusz en_US
dc.subject właściwości psychometryczne en_US
dc.title Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26). Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia en_US
dc.title.alternative Resilience In Adults - Characteristics And Measurment - Questionnaire Kop-26 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record