DSpace Repository

Ocena jakościowa kodów liniowych o skończonych charakterystykach

Show simple item record

dc.contributor.author Frydrych, Mariusz
dc.contributor.author Horzelski, Wojciech
dc.contributor.author Doliwa, Dariusz
dc.date.accessioned 2016-04-12T11:01:12Z
dc.date.available 2016-04-12T11:01:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2014, T. 6, nr 17. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3564
dc.description Paper describes the qualitative properties of linear codes in the dimension of "half-width", ie. when the code dimension is equal to its co-dimension. The codes are constructed with use of Frobenius automorphism in a vector space over a finite field of the characteristic more than two. We considered three dimensions codes embedded in six dimensional space over the field with seven elements. An analysis of the Hamming distance for such a codes is also represented in the paper. en_US
dc.description.abstract Praca opisuje właściwości jakościowe kodów liniowych w wymiarze „połówkowym”, tzn. gdy wymiar kodu jest równy jego kowymiarowi. Przedstawiona została analiza odległości Hamminga dla kodów reprezentowanych w przestrzeni wektorowej nad ciałem skończonym charakterystyki większej niż dwa. Konstrukcja kodów została oparta o automorfizm Frobeniusa. Rozpatrywano kody o wymiarze trzy zanurzone w sześcioelementowej przestrzeni nad ciałem siedmioelementowym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject kody liniowe en_US
dc.subject kodowanie en_US
dc.subject odległość Hamminga en_US
dc.title Ocena jakościowa kodów liniowych o skończonych charakterystykach en_US
dc.title.alternative Quality characteristics of finite linear codes en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record