DSpace Repository

Ewolucja systemów operacyjnych, języków programowania a kod virusów

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczak, Marcin
dc.contributor.author Apiecionek, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-04-12T10:47:28Z
dc.date.available 2016-04-12T10:47:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2014, T. 6, nr 16. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3562
dc.description Computer viruses are currently affecting the operat ion of multiple systems, as well as biological viruses on the human body. There are many similarities in the operation of a biological and computer viruses in many aspects of their operation. The development of operating systems, functions that they provide, has also led to the evolution of computer viruses. They infect currently various elements of the system and are moved by other mechanisms. Mechanisms used in operating systems and the development of programming languages meant that writing computer viruses or trojans programs has become easier, and the use of security mechanisms in the system is now necessary. In this article the authors on the basis of two examples of viruses source codes show their evolution and analyze the impact of the evolution of operating systems on their modes of infection. en_US
dc.description.abstract Wirusy komputerowe mają obecnie wpływ na działanie wielu systemów, tak samo jak wirusy biologiczne na organizm człowieka. Można znaleźć podobieństwa w działaniu virusów komputerowych do biologicznym w wielu aspektach ich działania. Rozwój systemów operacyjnych, funkcji jakie dostarczają, spowodował również ewolucję virusów. Zarażają obecnie różne elementy systemu i są przenoszone za pomocą innych mechanizmów. Zastosowane mechanizmy w systemach operacyjnych jak i rozwój języków programowania spowodował, że pisanie virusów, czy uciążliwych programów stało się prostsze, a stosowanie mechanizmów zabezpieczeń w systemie jest obecnie konieczne. W niniejszym artykule autorzy na bazie dwóch przykładowych kodów virusów przedstawiają ich ewolucję oraz analizująwpływ ewolucji systemów operacyjnych na ich sposoby infekcji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject bezpieczeństwo systemów operacyjnych en_US
dc.subject kod źródłowy virusów en_US
dc.subject języki programowania en_US
dc.title Ewolucja systemów operacyjnych, języków programowania a kod virusów en_US
dc.title.alternative Operation systems and programming languages evoluti on impact on Virus source code en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record