DSpace Repository

Zastosowanie mikrospektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni oraz modelu regresji liniowej do analizy ex vivo struktur drugorzędowych białek w tkankach zwierzęcych

Show simple item record

dc.contributor.author Majzner, Katarzyna
dc.contributor.author Wróbel, Tomasz
dc.contributor.author Barańska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-04-08T12:08:13Z
dc.date.available 2016-04-08T12:08:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2013, T. 5, nr 11, s. 29-35. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3546
dc.description FT-IR microspectroscopy in combination with chemometrisc is one of the most important modern analytical techniques used in studying biological materials, such as tissues or cells. It allows for identification and studying the spatial distribution of biochemical components in the sample while providing a high level of selectivity and resolution. Chemometrics, which is based on computational, statistical and mathematical methods to analyze chemical data, is a powerful tool in the study of animal tissues and observing the lesions. This paper presents an application of a linear regression model and infrared absorption spectroscopy (FT-IR) to analyze of changes in the biochemical profile of tissue caused by diabetic disease. en_US
dc.description.abstract Mikrospektroskopia FT-IR w połączeniu z chemometrią jest jedną z najważniejszych współczesnych technik analitycznych wykorzystywanych w badaniach materiałów biologicznych, takich jak tkanki czy komórki. Pozwala ona na identyfikację oraz badanie przestrzennej dystrybucji składników biochemicznych w badanym materiale, zapewniając jednocześnie wysoki poziom selektywności i rozdzielczości. Chemometria, wykorzystująca metody komputerowe, statystyczne oraz matematyczne w analizowaniu danych chemicznych, stanowi potężne narzędzie w badaniu tkanek zwierzęcych w celu obserwowania zmian chorobowych. W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie modelu regresji liniowej oraz spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FT-IR) do analizy zmian w profilu biochemicznym tkanki wywołanych przez chorobę cukrzycową. . en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject mikrospektroskopia FT-IR en_US
dc.subject chemometria en_US
dc.subject regresja liniowa en_US
dc.subject struktura drugorzę dowa białek en_US
dc.subject cukrzyca en_US
dc.title Zastosowanie mikrospektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni oraz modelu regresji liniowej do analizy ex vivo struktur drugorzędowych białek w tkankach zwierzęcych en_US
dc.title.alternative Application of infrared absorption microspectroscopy and linear regression model to ex vivo analysis of secondary structures of proteins in animal tissues en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record