DSpace Repository

Generowanie estymatorów sygnału drganiowego modułem programu Sibi w środowisku obliczeniowym MatLab

Show simple item record

dc.contributor.author Łukasiewicz, Marcin
dc.contributor.author Kałaczyński, Tomasz
dc.contributor.author Liss, Michał
dc.date.accessioned 2016-04-07T12:42:03Z
dc.date.available 2016-04-07T12:42:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, T. 4, nr 7, s. 22-27 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3531
dc.description Vibration and noise are an integral part in machine operation. Higher intensity these factors is a very good information of a machine condition. There's so much information about machine, which should be filtered. This process will generate estimators from vibration signal, which much supports diagnosis of condition machine. en_US
dc.description.abstract Drgania i hałas są nieodzownym elementem w trakcie eksploatacji jakiejkolwiek maszyny. Niekiedy dochodzi jednak do znacznie intensywniejszego generowania tych czynników, które w sferze wibrodiagnostyki są cenną informacją o stanie zdatności maszyn. Informacja o maszynie zawarta w drganiach jest tak duża, że konieczna jest ich odpowiednia filtracja. Proces ten powoduje wygenerowanie odpowiednich estymatorów znacznie wspomagających diagnozowanie maszyn. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject wibrodiagnostyka en_US
dc.subject estymatory sygnału drganiowego en_US
dc.subject SIBI en_US
dc.subject MatLab en_US
dc.title Generowanie estymatorów sygnału drganiowego modułem programu Sibi w środowisku obliczeniowym MatLab en_US
dc.title.alternative Estimators’ generation from vibration signal by module SIBI in MatLab environment en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record