Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Analiza rozmieszenia wyrazów w zdaniach w celu detekcji czasowników 

      Niewiarowski, Artur (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
      Artykuł przedstawia analizę wyników próby detekcji czasowników wyprowadzonych przez mechanizm typu text mining, oparty o model cech wyrazów w zdaniach, bazujący na strukturze relacyjnej bazy danych. Podjęta została próba ...