Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKoziczak, Anna
dc.date.accessioned2016-03-15T08:27:17Z
dc.date.available2016-03-15T08:27:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWspółczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia, red. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Magdalena Zubańska, Szczytno 2015.en_US
dc.identifier.isbn978-83-7462-504-3
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3408
dc.description.abstractW obliczu nawracającej dyskusji na temat „nienaukowości” większości metod identyfikacji kryminalistycznej, a także licznych pomyłek sądowych w sprawach opartych na opiniach ekspertów, wielu naukowców upatruje rozwiązania problemu w szerszym stosowaniu metod identyfikacyjnych opartych na pomiarze. Rozważając, czy istotnie pomiar stanowi panaceum na bolączki identyfikacji kryminalistycznej, należy wziąć pod uwagę, że choć potrafimy mierzyć coraz więcej obiektów i dysponujemy coraz dokładniejszymi narzędziami pomiarowymi, to jednak obiektywizacja wyników poprzez dokonywanie pomiarów jest możliwa do zrealizowania jedynie wówczas, gdy cechy identyfikowanego obiektu są niezmienne - a z taką sytuacją mamy do czynienia bardzo rzadko. Tak więc, choć idea obiektywizacji wyników badań poprzez zastępowanie subiektywnych ocen eksperta obiektywnymi wynikami pomiarów sama w sobie wydaje się słuszna, to jednak powszechne zastosowanie jej w kryminalistyce jest mało realne. W przypadku, gdy badane cechy nie posiadają przymiotu niezmienności, poddanie ich dokładnym pomiarom nie jest równoznaczne z dokonaniem poprawnych i przydatnych procesowo ustaleń. Rozbieżność wyników pomiarów nie musi bowiem oznaczać, że mamy do czynienia z odmiennymi obiektami, a zgodność wyników nie zawsze oznacza tożsamość (jednorodność) identyfikowanych obiektów. Pozorowanie obiektywizmu i „naukowości” poprzez dokonywanie pomiarów wówczas, gdy ze względu na właściwości mierzonego obiektu nie jest to zasadne, może przynieść więcej szkody niż pożytku; dążąc do zobiektywizowania wielu tradycyjnych metod identyfikacji kryminalistycznej, należy więc skupić się na elementach innych niż pomiar.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Policjien_US
dc.subjectkryminalistykaen_US
dc.subjectekspertyza sądowaen_US
dc.subjectidentyfikacjaen_US
dc.subjectpomiaren_US
dc.subjectmetody pomiaroween_US
dc.titlePomiar jako podstawa identyfikacji kryminalistycznejen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord