DSpace Repository

Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań humanistycznej pedagogiki pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2016-03-02T12:40:57Z
dc.date.available 2016-03-02T12:40:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 4, s. 11-23 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3382
dc.description With reference to the discussions in Poland over the directions of the development of pedagogy as the system of scientific disciplines, I present the assumptions of the integral model of a human. I present a catalogue of constitutive properties. Assuming the proposed model changes the entire system of the issues of contemporary pedagogy. It shall constitute a function of the paradigm of humanistic labour pedagogy. As a consequence, this is necessary to reinterprete the viewpoint of the subject of research on labour pedagogy and its methodology. en_US
dc.description.abstract W nawiązaniu do trwającej w Polsce dyskusji nad kierunkami rozwoju pedagogiki jako systemu dyscyplin naukowych w opracowaniu przedstawiam założenia integralnego modelu człowieka. Prezentuję katalog jego konstytutywnych właściwości. Przyjęcie proponowanego modelu zmienia cały system problemów pedagogiki współczesnej. Stanowić on bowiem powinien funkcję paradygmatu humanistycznej pedagogiki pracy. Konsekwencją jest konieczność reinterpretacji punktu widzenia na przedmiot badań pedagogiki pracy i jej metologię. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject człowiek en_US
dc.subject model człowieka en_US
dc.subject integralny model człowieka en_US
dc.subject osoba en_US
dc.subject właściwości osoby ludzkiej en_US
dc.title Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań humanistycznej pedagogiki pracy en_US
dc.title.alternative Model of a human as a reference to describe the research subject of humanistic labour pedagogy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record