Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Waldemar Furmanek
  Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań humanistycznej pedagogiki pracy
 • Jerzy Stochmiałek
  Andragogiczna refleksja nad przebiegiem i efektami procesu uczenia się osób dorosłych
 • Franciszek Szlosek
  Kształcenie zawodowe w Polsce na początku XXI wieku
 • Walentyna Łozowiecka
  Kompetencyjno-działaniowy paradygmat edukacji zawodowej na współczesnym rynku pracy

 • Doświadczenia zagraniczne
 • Christophe Boulé
  Vocational education and training, career orientation and professional insertion in Switzerland (CH): The example of the canton of Valais
 • Miloš Bendík Milan Ďuriš
  The use of interactive whiteboard for active acquiring curriculum by students in vocational subjects within selected curriculum content
 • Ľubomír Žáčok
  The information - communication technology in technical education
 • Margaréta Sojková Michaela Štefaniková Milan Ďuriš
  Folk crafts as a basis of pupils classroom guidance respectively fields of study at secondary vocational schools
 • Elena Anatolievna Zhizhko
  Venezuelan programs for professional education of marginal groups
 • Олександр Кошолап
  Розвиток системи професійної освіти на Поділлі наприкінці ХІХ - початку ХХ ст

 • Recenzje
 • Ryszard Gerlach
  Renata Tomaszewska-Lipiec / Edukacja w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się, Bydgoszcz 2012
 • Katarzyna Ludwikowska
  A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.) / Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków 2012

 • Sprawozdania
 • Łukasz Brzeziński
  Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, Ustroń 4-6.02.2013 r.
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Edukacja a rynek pracy, pod hasłem „Kompetencje a rynek pracy”, Płock 15.01.2013 r.
 • Ryszard Gerlach
  II Kongres Profesjologiczny. Kariera i rozwój zawodowy pracowników. Zastosowanie ergonomii PROFERG 2013

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

  Najnowsze pozycje