DSpace Repository

Kompetencyjno-działaniowy paradygmat edukacji zawodowej na współczesnym rynku pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Łozowiecka, Walentyna
dc.date.accessioned 2016-03-02T12:30:07Z
dc.date.available 2016-03-02T12:30:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 4, s. 44-51 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3379
dc.description The article stresses the opinion that applying of the competence and business paradigm is the guarantor of educational services for today’s socio-economic needs. Vocational education is based on the practical training of personal, professional, social, and modern technology competencies of an employee being intelligent and ready for effective cooperation. Using acquired competencies in real working conditions prospective employee is mobile and flexible, motivated to work, aimed at analysis, design, results and summation of work, ready to carry on professional development and professionally oriented educational process according to the requirements of the labor marketand in the context of the individual employee development. en_US
dc.description.abstract W artykule akcentuje się, że wdrażanie kompetencyjno-działaniowego paradygmatu jest gwarantem dopasowania usług edukacyjnych do współczesnych potrzeb społeczno- -ekonomicznych. Edukacja zawodowa na tych zasadach zapewnia kształtowanie kompetencji personalnych, zawodowych, społecznych i cyfrowych (e-rozwój) na zasadach gotowości pracownika do efektywnego współdziałania i wszechstronnego praktycznego przygotowania. Przyszły pracownik może być mobilny i elastyczny w stosowaniu nabytych kompetencji, zmotywowany do pracy, przygotowany do analizy, projektowania wyników i efektów pracy oraz stałego rozwoju zawodowego. Procesy edukacyjne zorientowane są na potrzeby rynku pracy w kontekście indywidualnego rozwoju pracownika. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pracownik en_US
dc.subject edukacja zawodowa en_US
dc.subject kompetencja en_US
dc.subject gotowość zawodowa en_US
dc.subject kompetencyjno-działaniowy paradygmat en_US
dc.title Kompetencyjno-działaniowy paradygmat edukacji zawodowej na współczesnym rynku pracy en_US
dc.title.alternative Competence-business paradigm of vocational education in the modern working conditions en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record