DSpace Repository

Vocational education and training, career orientation and professional insertion in Switzerland (CH): The example of the canton of Valais

Show simple item record

dc.contributor.author Boulé, Christophe
dc.date.accessioned 2016-03-02T11:56:24Z
dc.date.available 2016-03-02T11:56:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 4, s. 55-73 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3378
dc.description Artykuł składa się z trzech sekcji, które wzajemnie się uzupełniają. W części pierwszej przedstawiono strukturę i organizację szkolnictwa zawodowego oraz praktyk zawodowych w Szwajcarii na przykładzie kantonu Valais. Jest to część składowa ogólnego systemu edukacji, która jest uzależniona od dwutorowego podejścia do nauczania (biznes – szkoła), przy jednoczesnym poświęceniu odpowiedniej uwagi specyfice rynku pracy (kwalifikacje – zdolność do zatrudnienia). Druga sekcja, w odniesieniu do ważnych elementów kontekstualnych (aspektów socjoekonomicznych i prawnych, trendów edukacyjnych i orientacji zawodowej), dotyczy programu orientacji zawodowej realizowanego w dwóch grupach wiekowych: w szkołach (dzieci 13-16 lat) oraz wśród dorosłych. Trzecia, ostatnia część przedstawia określone problemy dotyczące aktywizacji zawodowej młodych ludzi – cienkiej linii, która oddziela świat szkoły od świata pracy. Zaprezentowano specyficzne rozwiązanie, tzw. SEMO (semestr motywacji), skierowane do osób w wieku 15 do 24 lat przeżywających trudności związane z okresem przejściowym pomiędzy szkołą a pracą. en_US
dc.description.abstract The article is divided into three sections which are intended to complement each other. The first presents the design and organisation of vocational education and training in Switzerland with the canton of Valais as an example. It forms part of the general education system and relies mainly on a dual track approach to learning (business – school) while being attentive to the labour market (qualifications – employability). The second part, after referring to important contextual elements (socio-economic, legislative aspects, trends in educational and professional career orientation), develops the career orientation programme within two sectors: firstly, that of schools (13-16 years) and secondly that of adults. The third and last part expounds the particular problems concerning the insertion of young people: the delicate transition between school and work. A specific measure is presented, that of the “Semester of Motivation” (SEMO) for young people between 15 and 24 years of age and facing a rupture in their school – work transition. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.title Vocational education and training, career orientation and professional insertion in Switzerland (CH): The example of the canton of Valais en_US
dc.title.alternative Szkolnictwo i praktyki zawodowe, zarządzanie karierą oraz aktywizacja zawodowa w Szwajcarii (CH) na przykładzie kantonu Valais en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record