DSpace Repository

Poradnictwo zawodowe w Polsce w świetle współczesnych przemian cywilizacyjnych

Show simple item record

dc.contributor.author Wołk, Zdzisław
dc.date.accessioned 2016-03-01T13:31:14Z
dc.date.available 2016-03-01T13:31:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 3, s. 32-46 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3366
dc.description Career counseling helps people with making choices connected with professional work. It is therefore connected with the condition of the labour market and education which prepares for professional activity. With the growing complexity and instability of the labour market professional help with solving appearing problems becomes the necessity. At every stage of life career counseling has a different nature and takes advantages of various fields of knowledge. In Poland there are two trends in career counseling. One of them is connected with the youth who study. The other is about adults, especially unemployed. Realization of life long career counseling should lean towards keeping the continuity of counseling support for people during whole their life biographies. It should also intervene on the situations which demand it but which are often difficult to predict. en_US
dc.description.abstract Poradnictwo zawodowe służy ludziom przy podejmowaniu wyborów związanych z pracą zawodową. Jest więc ściśle związane ze stanem rynku pracy oraz z edukacją, która do aktywności zawodowej przygotowuje. Wraz z coraz większą złożonością i niestabilnością rynku pracy, specjalistyczna pomoc w rozwiązywaniu związanych z nią problemów staje się często koniecznością. Na każdym etapie życia poradnictwo zawodowe ma inny charakter i wykorzystuje inne obszary wiedzy. W Polsce występują dwa nurty poradnictwa zawodowego, z których jeden dotyczy młodzieży uczącej się, natomiast drugi osób dorosłych, szczególnie bezrobotnych. Realizacja całożyciowego poradnictwa zawodowego, mającego charakter poradnictwa kariery winno skłaniać do zachowania ciągłości wsparcia poradniczego, towarzyszącego człowiekowi w trakcie realizowania przez niego całej biografii życiowej, a interweniującego w wymagających tego, często wcześniej trudno przewidywalnych sytuacjach. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject całożyciowe poradnictwo zawodowe en_US
dc.subject biografia zawodowa en_US
dc.subject biografia życiowa en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.title Poradnictwo zawodowe w Polsce w świetle współczesnych przemian cywilizacyjnych en_US
dc.title.alternative Career counseling in the context of contemporary civilization changes in Poland en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record