Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Augustyn Bańka
  Design tożsamości a przystosowanie osobowości zawodowej do płynnej rzeczywistości rynku pracy
 • Zdzisław Wołk
  Poradnictwo zawodowe w Polsce w świetle współczesnych przemian cywilizacyjnych
 • Daniel Kukla
  Wyzwania wobec poradnictwa zawodowego w obszarze planowania kariery zawodowej a przemiany na rynku pracy
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Wybrane aspekty funkcjonowania doradcy zawodowego we współczesnej szkole
 • Aneta Klementowska
  Poradnictwo zawodowe w gimnazjum w świetle wybranych regulacji prawnych

 • Raporty z badań
 • Ewa Krause
  Poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań)
 • Anna Suchorab
  Wpływ zadań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego realizowanych w szkole ponadgimnazjalnej na wybory edukacyjno-zawodowe studentów
 • Małgorzata Bierkowska
  Otwarcie unijnych rynków pracy a aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej

 • Recenzje
 • Zygmunt Wiatrowski
  Kazimierz Denek / Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Przyszłość kształcenia nauczycieli, Poznań 2011
 • Zygmunt Wiatrowski
  Wasyl G. Kremień / Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni, Radom 2011
 • Eunika Baron-Polańczyk
  Anna Szczęsna / Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, Zielona Góra 2010

 • Sprawozdania
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy pedagogiki społecznej w postmodernistycznym świecie”, Brno, 19-20.04.2012 r.
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska
  III International Conference on „New Trends in Education and Their Implications”, Antalya, 26-28.04.2012 r.
 • Ryszard Gerlach
  Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: 40 lat polskiej pedagogiki pracy, 23-25.09.2012 r.

 • Recenzent tomu
  Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki

  Najnowsze pozycje