DSpace Repository

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum w świetle wybranych regulacji prawnych

Show simple item record

dc.contributor.author Klementowska, Aneta
dc.date.accessioned 2016-03-01T13:18:33Z
dc.date.available 2016-03-01T13:18:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 3, s. 71-82 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3363
dc.description The role of occupational counselling at the level of grammar school is crucial, especially in the face of the changeability and competitiveness of the present-day educational and occupational market. The consequential decision-making difficulties result in a need to provide appropriate assistance, particularly for grammar school students. This article represents a comparative analysis of selected legal documents (both the currents ones and those which were binding previously – until 31 January 2011), based on which tasks should be managed by grammar school employees concerning occupational counselling. A review of key regulation in this respect indicates that the most important issue today is being neglected, that is the need to introduce a separate school subject aimed to deal with occupational counselling contents. The prevailing trends concerning counselling activities, as executed, show inconsistency between the guidelines and the potential of grammar schools. en_US
dc.description.abstract Rola poradnictwa zawodowego na etapie szkoły gimnazjalnej jest niezwykle istotna, zwłaszcza w obliczu zmienności i konkurencyjności współczesnego rynku edukacyjno- -zawodowego. Rodzące się na tej płaszczyźnie trudności decyzyjne powodują konieczność zorganizowania właściwego wsparcia szczególnie dla młodzieży gimnazjalnej. Artykuł stanowi analizę porównawczą wybranych dokumentów prawnych (aktualnych i wcześniej obowiązujących – do 31 stycznia 2011 roku), na podstawie których realizowane powinny być zadania związane z poradnictwem zawodowym przez pracowników szkoły gimnazjalnej. Przegląd kluczowych w tym zakresie regulacji wskazuje na pominięcie najistotniejszej obecnie kwestii, a mianowicie konieczności wprowadzenia odrębnego przedmiotu nauczania, przeznaczonego na realizację treści z poradnictwa zawodowego. Powszechnie występujące tendencje w zakresie zadań poradniczych ukazują niespójność pomiędzy wytycznymi a możliwościami szkół gimnazjalnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject poradnictwo zawodowe en_US
dc.subject szkolny doradca zawodowy en_US
dc.title Poradnictwo zawodowe w gimnazjum w świetle wybranych regulacji prawnych en_US
dc.title.alternative Vocational guidance at the level of grammar school in the light of selected legal regulations (comparative analysis) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record