DSpace Repository

Poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań)

Show simple item record

dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.date.accessioned 2016-03-01T13:14:49Z
dc.date.available 2016-03-01T13:14:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 3, s. 85-107 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3362
dc.description The following text presents an attempt at showing students’ sense of self-effectiveness in their careers including their factors like: confidence in general, own, life and professional competence, control of occurrences, competence of range in coordination of the different life spheres. In the article it is presented the students’ sense of self-effectiveness in their careers and its importance for human being, people’s descriptions with the high or low convictions about own effectiveness and the significance of self-effectiveness or its lack for the process of planning and development in the career. In order to recognize the level of students’ sense of self-effectiveness in their careers and its factors the author of the article has carried out the researches among the students from the state and public universities. This work presents their results which have showed that the most respondents have presented the average level of self-effectiveness in their careers which means that students perceive their personalities, qualifications and achieved competences so far as average skills needed for their professional careers in any environmental, cultural and organizational conditions not only in their own country. They also estimate indifferently their chances to achieve the success, showing average/moderate confidences in their general, own, life and professional competences, controls of occurrences and competences in extent of coordination in different life spheres. en_US
dc.description.abstract Niniejszy tekst stanowi próbę ukazania poczucia samoskuteczności studentów w karierze, w tym jej czynników, takich jak: zaufanie do własnych ogólnych kompetencji życiowych, zawodowych, kontroli zdarzeń, kompetencji w zakresie koordynacji różnych sfer życia. Wartykule przedstawiono pojęcie (poczucia) samoskuteczności i jej znaczenie dla jednostki, charakterystykę osób o wysokim i niskim przekonaniu o własnej skuteczności oraz znaczenie samoskuteczności i jej braku dla procesu planowania i rozwoju kariery zawodowej. W celu rozpoznania poziomu poczucia samoskuteczności studentów w karierze i jej czynników autorka artykułu przeprowadziła badania wśród studentów bydgoskich uczelni publicznych i niepublicznych. W opracowaniu przedstawiono ich rezultaty, które wykazały, że największa część respondentów prezentuje przeciętny poziom samoskuteczności w karierze, co oznacza, że studenci postrzegają posiadane przez siebie cechy osobowości, kwalifikacje i zdobyte dotychczas kompetencje jako przeciętne zasoby do realizacji kariery zawodowej w każdych warunkach środowiskowych, kulturowych i organizacyjnych, nie tylko w kraju. Przeciętnie też oceniają swoje szanse osiągnięcia sukcesu, wykazując przeciętne/umiarkowane zaufanie do własnych ogólnych kompetencji życiowych, zawodowych, kontroli zdarzeń, kompetencji w zakresie koordynacji różnych sfer życia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject samoskuteczność en_US
dc.subject poczucie samoskuteczności w karierze en_US
dc.subject studenci en_US
dc.subject wyniki badań en_US
dc.title Poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań) en_US
dc.title.alternative Students’ sense of self-effectiveness in their careers (research announcement) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record