DSpace Repository

Otwarcie unijnych rynków pracy a aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej

Show simple item record

dc.contributor.author Bierkowska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-03-01T13:06:58Z
dc.date.available 2016-03-01T13:06:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2012, nr 3, s. 117-131 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3360
dc.description The opening of the EU labour markets for Polish employees and the emergence of the chance to search employment in other EU countries by present grammar school pupils, turned out to be significant for educational and career aspirations for about 40 per cent of those who responded. As far as the influence of the opening labour markets on the aspirations concerning career and education is concerned, the researched youth can be divided into three groups. These groups differ in the results in learning. Intensity of the impact that the opening of the markets for Polish workers has on particular aspirations in different groups of the respondents depends on the scope of the time perspective of the planned educational career. If short education is planned by the people who have the poorest learning results and who are going to cease their education after basic vocational school, the most influenced aspect are their career aspirations. At pupils who have average learning results and choose their education in secondary technical school or basic vocational school but they are planning to have secondary education in the future, the opening of the EU markets influenced most their aspirations connected with post-secondary school. When respondents has very good results in their education and they are going to engage themselves in long-lasting learning and completion of studies, then the opening of the EU market labours seems to be most influential for the aspirations related to the level of the planned education. en_US
dc.description.abstract Otwarcie unijnych rynków pracy dla polskich pracowników i pojawienie się możliwości poszukiwania w przyszłości zatrudnienia w innych państwach Unii Europejskiej przez obecnych gimnazjalistów okazało się znaczące dla aspiracji edukacyjno-zawodowych około 40% badanych. Pod względem wpływu otwarcia unijnych rynków pracy na aspiracje edukacyjnozawodowe badaną młodzież można podzielić na trzy grupy, różniące się przede wszystkim wynikami w nauce. Intensywność oddziaływania otwarcia unijnych rynków pracy dla polskich pracowników na poszczególne aspiracje w różnych grupach badanych uczniów zależy od zasięgu perspektywy czasowej planowanej dalszej kariery edukacyjnej. Przy planowanej krótkiej edukacji, u osób o najsłabszych wynikach w nauce, zamierzających poprzestać na ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, najsilniejszemu wpływowi ulegają aspiracje zawodowe. U uczniów uzyskujących przeciętne wyniki w nauce, wybierających naukę w technikach lub szkołach zasadniczych, ale planujących zdobyć w przyszłości wykształcenie średnie, najsilniejszy wpływ odnotowano na aspiracje związane ze szkołą ponadgimnazjalną. Gdy badany osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i przewiduje podjęcie w przyszłości długotrwałego kształcenia i ukończenie studiów, wówczas najbardziej istotny okazuje się ten czynnik dla aspiracji dotyczących poziomu planowanego wykształcenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject unijne rynki pracy en_US
dc.subject aspiracje edukacyjno-zawodowe en_US
dc.subject plany edukacyjno-zawodowe en_US
dc.title Otwarcie unijnych rynków pracy a aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej en_US
dc.title.alternative The opening of the EU labour markets vs. educational and professional aspirations among grammar school pupils en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record