REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Repartycja sufiksów –yšč-/-isk-, -(ov)ščyna-/-(ov)ščyzna- w nazwach miejscowych ziem ruskich od XVI do XVIII w.

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje