DSpace Repository

Repartycja sufiksów –yšč-/-isk-, -(ov)ščyna-/-(ov)ščyzna- w nazwach miejscowych ziem ruskich od XVI do XVIII w.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)