DSpace Repository

Gordonowska metoda zespołowej nauki gry na instrumentach muzycznych

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-08T13:53:04Z
dc.date.available 2014-02-08T13:53:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Beata Bonna (2007), Gordonowska metoda zespołowej nauki gry na instrumentach muzycznych, (w:) E. Szubertowska (ed.), Problematyka historyczno - pedagogiczna kultury muzycznej, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki, Nr X, Bydgoszcz, s. 29-33. en_US
dc.identifier.issn 0067-947X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/321
dc.description The article is a characteristics of Gordon’s method of group learning to play musical instruments. This novel idea differs from traditional approaches since it developes the ability of musical thinking called audiation as well as practical skills connected with playing musical instruments. At the beginner stage learning takes place without using notes, which is the basic stimulus to the development of musical thinking. Essential emphasis is also put here on singing, movement and improvisation and the necessity of maintaining a certain order of activities in the process of learning music becomes the basis of teaching. en_US
dc.description.abstract Artykuł zawiera charakterystykę Gordonowskiej metody zespołowej nauki gry na instrumentach muzycznych. Ta nowatorska koncepcja różni się od tradycyjnych podejść, między innymi tym, że równocześnie rozwija umiejętność myślenia muzycznego - audiację oraz umiejętności wykonawcze związane z grą na instrumentach muzycznych. Nauka w początkowym okresie odbywa się bez pomocy nut, co stanowi podstawowy bodziec do rozwoju myślenia muzycznego. Istotny nacisk kładzie się tu również na śpiew, ruch oraz improwizację, a podstawą nauczania staje się konieczność zachowania odpowiedniej kolejności działań w procesie uczenia się muzyki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.relation.ispartofseries Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki;Nr X
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject audiacja - myślenie muzyczne en_US
dc.subject zespołowe muzykowanie en_US
dc.subject audiation - musical thinking en_US
dc.subject Gordon’s method of group learning to play musical instruments en_US
dc.title Gordonowska metoda zespołowej nauki gry na instrumentach muzycznych en_US
dc.title.alternative Gordon’s method of group learning to play musical instruments en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska