Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBonna, Beata
dc.date.accessioned2014-02-08T13:50:10Z
dc.date.available2014-02-08T13:50:10Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationBonna Beata (2005), Aktywność muzyczna młodzieży - relacja z badań, (w:) E. Szubertowska (ed.), Kultura muzyczna w świetle badań historycznych i pedagogicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki, Nr VIII, Bydgoszcz, s. 61-69.en_US
dc.identifier.issn0067-947X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/320
dc.descriptionChapters: Introduction; Research results; Conclusion. The article contains results of the research concerning different forms of musical activity of the young. The research was carried out in some junior secondary schools in Bydgoszcz in 2004. From the research it appears that musical activity of students is shown in different forms of the contact with music including: singing, playing musical instruments, dance, creating and listening to music, reading books and collecting things connected with it. It was also observed that musical activity of the young is dominated by youth music. Most of the examined students listen to this kind of music using records and tapes. The research also revealed that the young show high level of competence to recognize styles and performes of youth music whereas they are significantly worse as identyfying composers and pieces of classical music.en_US
dc.description.abstractArtykuł zawiera rezultaty badań dotyczących różnorodnych form aktywności muzycznej młodzieży. Badania przeprowadzone zostały w bydgoskich szkołach gimnazjalnych oraz licealnych w 2004 roku. Wynika z nich, że aktywność muzyczna uczniów przejawia się w różnorodnych formach kontaktu z muzyką, do których należą: śpiew, gra na instrumentach, taniec, tworzenie i słuchanie muzyki, czytelnictwo książek oraz kolekcjonowanie zbiorów o tematyce muzycznej. Zaobserwowano także, iż aktywność muzyczną uczniów zdominowała muzyka młodzieżowa. Najwięcej badanych słucha tego rodzaju muzyki za pośrednictwem płyt i taśm. Badania ujawniły ponadto, że młodzież wykazuje się wysokimi kompetencjami w zakresie rozpoznawania stylów i wykonawców muzyki młodzieżowej, natomiast zdecydowanie słabiej radzi sobie z identyfikacją kompozytorów i utworów muzyki artystycznej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.ispartofseriesBydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki;Nr VIII
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectformy aktywności muzycznej młodzieżyen_US
dc.subjectmuzyka młodzieżowaen_US
dc.subjectforms of musical activity of the youngen_US
dc.subjectyouth musicen_US
dc.titleAktywność muzyczna młodzieży - relacja z badańen_US
dc.title.alternativeMusical activity of the young - research accounten_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska