DSpace Repository

Aktywność muzyczna młodzieży - relacja z badań

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-08T13:50:10Z
dc.date.available 2014-02-08T13:50:10Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Bonna Beata (2005), Aktywność muzyczna młodzieży - relacja z badań, (w:) E. Szubertowska (ed.), Kultura muzyczna w świetle badań historycznych i pedagogicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki, Nr VIII, Bydgoszcz, s. 61-69. en_US
dc.identifier.issn 0067-947X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/320
dc.description Chapters: Introduction; Research results; Conclusion. The article contains results of the research concerning different forms of musical activity of the young. The research was carried out in some junior secondary schools in Bydgoszcz in 2004. From the research it appears that musical activity of students is shown in different forms of the contact with music including: singing, playing musical instruments, dance, creating and listening to music, reading books and collecting things connected with it. It was also observed that musical activity of the young is dominated by youth music. Most of the examined students listen to this kind of music using records and tapes. The research also revealed that the young show high level of competence to recognize styles and performes of youth music whereas they are significantly worse as identyfying composers and pieces of classical music. en_US
dc.description.abstract Artykuł zawiera rezultaty badań dotyczących różnorodnych form aktywności muzycznej młodzieży. Badania przeprowadzone zostały w bydgoskich szkołach gimnazjalnych oraz licealnych w 2004 roku. Wynika z nich, że aktywność muzyczna uczniów przejawia się w różnorodnych formach kontaktu z muzyką, do których należą: śpiew, gra na instrumentach, taniec, tworzenie i słuchanie muzyki, czytelnictwo książek oraz kolekcjonowanie zbiorów o tematyce muzycznej. Zaobserwowano także, iż aktywność muzyczną uczniów zdominowała muzyka młodzieżowa. Najwięcej badanych słucha tego rodzaju muzyki za pośrednictwem płyt i taśm. Badania ujawniły ponadto, że młodzież wykazuje się wysokimi kompetencjami w zakresie rozpoznawania stylów i wykonawców muzyki młodzieżowej, natomiast zdecydowanie słabiej radzi sobie z identyfikacją kompozytorów i utworów muzyki artystycznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.relation.ispartofseries Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki;Nr VIII
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject formy aktywności muzycznej młodzieży en_US
dc.subject muzyka młodzieżowa en_US
dc.subject forms of musical activity of the young en_US
dc.subject youth music en_US
dc.title Aktywność muzyczna młodzieży - relacja z badań en_US
dc.title.alternative Musical activity of the young - research account en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska