DSpace Repository

Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne

Show simple item record

dc.contributor.author Chodkiewicz, Jan
dc.contributor.author Ziółkowski, Marcin
dc.contributor.author Czarnecki, Damian
dc.contributor.author Gąsior, Krzysztof
dc.contributor.author Juczyński, Artur
dc.contributor.author Biedrzycka, Agata
dc.contributor.author Nowakowska-Domagała, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-02-12T12:01:21Z
dc.date.available 2016-02-12T12:01:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2015, T. 20, nr 4, s. 467-483 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3103
dc.description.abstract Głód alkoholu i czynniki powiązane z jego występowaniem nadal nie są dokładnie poznane. Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności między odczuwaniem głodu alkoholu a wybranymi zmiennymi socjodemograficznymi i psychologicznymi. Zbadano 510 pacjentów z rozpoznanym uzależnieniem od alkoholu. Grupa badana składała się z 396 mężczyzn i 114 kobiet. Badanie przeprowadzono w trzecim tygodniu terapii odwykowej. Zastosowano następujące metody: Skalę Głodu Alkoholu PACS Flannery i in., Skalę Yale-Brown Obsesyjno-Kompulsywnego Intensywnego Picia Modella i in., Skalę Satysfakcji z Życia Dienera, Skalę Bilansu Decyzyjnego Velicera i in., Kwestionariusz Mini-Cope Carvera i in., Skalę Impulsywności UPPS-P Lynama i in., Skalę Przyjemności Shaps, Podskalę „obsesje” z SCL-90 Derogatisa i in., SADD Raistricka i in., Kwestionariusz ,,Nawroty" Chodkiewicza oraz ankietę socjodemograficzną. Wyniki: głód alkoholu, mierzony z użyciem dwóch narządzi, wykazuje dodatnie związki z wymiarem impulsywności - brakiem planowania, występowaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i myśli samobójczych, głębokością uzależnienia i posiadanymi argumentami za piciem alkoholu, zaś negatywne z wiekiem. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w pracy dotyczącej radzenia sobie z głodem u osób uzależnionych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject uzależnienie od alkoholu en_US
dc.subject głód alkoholu en_US
dc.subject determinanty głodu alkoholu en_US
dc.title Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record