Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzegorzewska, Iwona
dc.date.accessioned2016-02-12T11:33:16Z
dc.date.available2016-02-12T11:33:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2015, T. 20, nr 4, s. 484-498en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3100
dc.description.abstractW artykule dokonano przeglądu aktualnej literatury badawczej dotyczącej agresji w okresie dzieciństwa i dorastania. Badania wskazują, że wspólną cechą poważnych zachowań agresywnych młodych ludzi jest ich intensywnie negatywny wpływ na innych ludzi. Na podstawie wyników badań longitudinalnych można uznać, że agresywne zachowanie jest bardziej stabilne w czasie niż inne wzorce zachowania, a agresywne dzieci częściej są obiektem szkolnych i klinicznych interwencji niż dzieci z innymi formami psychopatologii. W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z definiowaniem zachowań agresywnych oraz ich analizą z punktu widzenia klinicznego i rozwojowego, co jest niezwykle ważne dla oceny czynników związanych ze skłonnością dziecka do zachowań agresywnych i do projektowania kompleksowego planu terapii.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectagresjaen_US
dc.subjectczynniki ryzyka i czynniki ochronneen_US
dc.subjectrozwój zachowań agresywnychen_US
dc.subjectkliniczna ocena agresjien_US
dc.titleZachowania agresywne dzieci i młodzieży. Ujęcie kliniczno-rozwojoween_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord