DSpace Repository

Wkład psychoanalitycznego myślenia do rozwoju rozmowy psychologicznej jako jakościowej metody badawczej i diagnostycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Soroko, Emilia
dc.date.accessioned 2016-02-12T11:03:22Z
dc.date.available 2016-02-12T11:03:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2015, T. 20, nr 4, s. 514-535 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3098
dc.description.abstract W artykule podjęto się pokazania wybranych związków psychoanalizy i badań naukowych. Skoncentrowano się na znaczeniu psychoanalitycznej inspiracji w prowadzeniu wywiadów badawczych, tworzeniu warunków generowania danych (stymulowanie projekcji) oraz korzystaniu z relacji interpersonalnej między osobą prowadzącą wywiad a uczestnicząca w nim. W efekcie przeglądu literatury z obszaru badań jakościowych, w których korzystano z psychoanalizy, zaproponowano trzy obszary rozwoju metody rozmowy: 1) wykraczanie poza prosty dosłowny transkrypt - zbieranie informacji pozawerbalnych w celu zdobycia informacji o znaczeniu emocjonalnym (relacyjnym) wypowiedzi osoby badanej; 2) wykraczanie poza osobę badaną jako źródło danych - zbieranie informacji o charakterze introspekcyjnym dotyczących badacza w celu zdobycia informacji o relacji z osobą badaną; 3) zestawianie informacji z różnych źródeł i gotowość do poszukiwania teoretycznie uzasadnionych wzorców - porównywanie danych pochodzących ze strony osoby prowadzącej wywiad oraz uczestnika zarówno w aspekcie treści wypowiedzi, jak i wskaźników pozawerbalnych. Przedstawiono też wstępną próbę omówienia sposobów zbierania danych niewerbalnych, paralingwistycznych oraz analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia w wywiadzie badawczym i podniesiono problem odrębności/podobieństwa wywiadu badawczego i diagnostycznego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject wywiad psychologiczny en_US
dc.subject podejście jakościowe en_US
dc.subject psychoanaliza en_US
dc.subject pojęcia psychoanalityczne en_US
dc.title Wkład psychoanalitycznego myślenia do rozwoju rozmowy psychologicznej jako jakościowej metody badawczej i diagnostycznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record