DSpace Repository

Procesy mentalizacji podczas aktywacji systemu przywiązania w populacji osób bez zaburzeń

Show simple item record

dc.contributor.author Górska, Dominika
dc.date.accessioned 2016-02-12T10:45:45Z
dc.date.available 2016-02-12T10:45:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2015, T. 20, nr 4, s. 536-558 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3097
dc.description.abstract Celem niniejszego badania była eksploracja procesu mentalizacji rozumianej jako stan w dwóch odmiennych warunkach pobudzenia reprezentacji przywiązania: bezpiecznego i pozabezpiecznego w grupie osób bez zaburzeń, wyłonionej na podstawie diagnozy strukturalnej i opisowej. Sprawdzano, jakie istnieją związki pomiędzy mentalizacją w aktywacji dwóch reprezentacji a przywiązaniem oraz czy poziom mentalizacji podlega fluktuacjom pod wpływem aktywacji różnych wewnętrznych struktur. Zastosowano Kwestionariusz Zaburzenia Osobowości Borderline i Symptom Checklist jako kwestionariusze diagnostyczne, Inwentarz Doświadczeń w Bliskich Związkach dla Specyficznych Relacji Przywiązania do pomiaru kontekstowego przywiązania oraz analizę wypowiedzi generowanej w dwóch warunkach badawczych za pomocą Skali Metapoznania. Uzyskane wyniki wskazują, że mentalizacja rozumiana jako stan tylko w pewnym stopniu zależy od specyficznego przywiązania oraz nie występują dwa odmienne ze względu na swoją dynamikę wzorce mentalizacji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject mentalizacja en_US
dc.subject przywiązanie en_US
dc.subject reprezentacje en_US
dc.subject aktywacja en_US
dc.title Procesy mentalizacji podczas aktywacji systemu przywiązania w populacji osób bez zaburzeń en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record