Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMalina, Alicja
dc.date.accessioned2016-02-12T10:22:06Z
dc.date.available2016-02-12T10:22:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2015, T. 20, nr 4, s. 559-572en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3096
dc.description.abstractTrwałości współczesnej rodziny zagraża poważnie duża dowolność w podejmowaniu ról i zadań związanych z dorosłym życiem - zwłaszcza z życiem rodzinnym. Niezbyt dobrze poznany jest związek właściwości osobowości z podejmowaniem roli małżonka oraz z podejmowaniem rodzicielstwa. Celem realizowanego badania była weryfikacja hipotezy dotyczącej różnic między młodymi dorosłymi realizującymi i nierealizującymi zadanie rozwojowe, jakim jest podjęcie roli małżonka i rodzica w zakresie właściwości osobowości. Badaniami objęto łącznie 620 osób. Jako potencjalnie różnicujących młodych dorosłych realizujących poszczególne zadania rozwojowe wskazano: cechy osobowości modelu Wielkiej Piątki mierzone Inwentarzem Osobowości NEO-FFI Costy i McCrea W adaptacji Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniaka i Śliwińskiej (1998), poziom samooceny (Skala Samooceny SES Rosenberga) oraz poczucie umiejscowienia kontroli (diagnozowane za pomocą Skali I-E w pracy autorstwa Gliszczyńskiej, 1990). Przeprowadzone analizy wskazały na istnienie istotnych różnic w zakresie otwartości na doświadczenie, sumienności i samooceny między porównywanymi podgrupami młodych dorosłych realizujących i nierealizujących zadanie rozwojowe dokonanie wyboru współmałżonka i wychowanie dzieci.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectzadania rozwojoween_US
dc.subjectmałżeństwoen_US
dc.subjectrodzicielstwoen_US
dc.subjectwczesna dorosłośćen_US
dc.subjectosobowośćen_US
dc.titleOsobowość młodych dorosłych a podejmowanie zadań rozwojowych związanych z rodzinąen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord