Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego 

      Pastwa-Wojciechowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
      Artykuł stanowi przegląd współczesnej dyskusji na temat zaburzeń osobowości i ich roli w sądowej diagnozie psychologicznej. Dyskusja koncentruje się na następujących aspektach: 1) trudnościach i wyzwaniach diagnostycznych ...