Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje: studia z zakresu lingwistyki i metodyki = Konfigurationen: Beiträge zur Linguistik und Methodik

Czasopismo ukazywało się nieregularnie od 1993 do 2003 roku. W sumie wydano siedem zeszytów prezentujących artykuły w języku niemieckim i polskim.

Numery 1-4 ukazywały się pod tytułem Konfiguracje: artykuły i studia o polsko-niemieckich stosunkach kulturowych = Konfigurationen: Beiträge und Untersuchungen zu polnisch-deutschen Kulturbeziehungen

ISSN 1428-4847

Redaktorami poszczególnych tomów byli: Jan Papiór, Halina Barcikowska, Józef Grabarek.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej