DSpace Repository

Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik

Show simple item record

dc.contributor.author Junik, Wioletta
dc.contributor.author Zabłocka, Małgorzata
dc.contributor.author Jarczyńska, Jolanta
dc.contributor.author [et al.]
dc.date.accessioned 2015-12-11T12:18:08Z
dc.date.available 2015-12-11T12:18:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Resilience: teoria, badania, praktyka, red. Wioletta Junik, Warszawa 2011. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2621
dc.description.abstract Koncepcja resilience wyjaśnia fenomen zjawiska, zidentyfikowanego w badaniach nad dziećmi wychowującymi się w niekorzystnych warunkach, np. w rodzinach z problemem alkoholowym, w skrajnej biedzie, w środowisku przestępczym. Rezultaty tych badań ujawniły, że spora grupa dzieci cieszy się dość dobrym zdrowiem, posiada adekwatne do wieku umiejętności życiowe, a kiedy osiągnie dojrzałość – odnosi sukcesy i podejmuje trafne decyzje. Od momentu odkrycia zjawiska resilience, poświęcony mu nurt badań przyczynił się do powstania koncepcji, która wyjaśnia fenomen dobrego przystosowania się (pozytywnej adaptacji) dzieci i młodzieży, mimo wychowywania się w niekorzystnych warunkach życia lub narażenia na chroniczny stres i traumatyczne doświadczenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia en_US
dc.subject Anna Borucka: Koncepcja resilience. Podstawowe założenia i nurty badań en_US
dc.subject Robert Opora: Nieletni niedostosowani społecznie, lecz odporni psychicznie en_US
dc.subject Wioletta Junik: Zjawisko rezyliencji - wybrane problemy metodologiczne en_US
dc.subject Maja Łoś: Diagnoza pozytywna. Studium indywidualnego przypadku osoby odpornej en_US
dc.subject Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski: Środowisko sąsiedzkie w percepcji warszawskich gimnazjalistów w kontekście koncepcji resilience en_US
dc.subject Małgorzata Zabłocka: Wzmacnianie resilience u dzieci nieśmiałych en_US
dc.subject Marta Połotniuk: Wzmacnianie indywidualnych zasobów dzieci z trudnościami w nauce en_US
dc.subject Jolanta Jarczyńska: Wspomaganie procesu budowania prężności u dzieci i młodzieży zagrożonej rozwojem zespołu zachowań problemowych poprzez wzmacnianie relacji z rodzicami en_US
dc.title Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record