DSpace Repository

Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna?

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T12:22:35Z
dc.date.available 2014-01-18T12:22:35Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna? [w:] J.Nikitorowicz, D.Misiejuk, M.Sobecki (red.): Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Trans Humana, Białystok 2007, s.81-91. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-89190-97-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/258
dc.description.abstract Wyznaczenie symbolicznych granic Europy sprawiało problemy od wieków. Identyfikowanie europejskości wyłącznie z kulturą chrześcijańską i nadawanie miana Europejczyków, czy obywateli Europy wyłącznie osobom wywodzącym się lub trwale związanym z tą kulturą przestało jednak wystarczać. Współczesna Europa i europejskie obywatelstwo to kategorie złożone, których dookreślanie staje się niezbędne za każdym razem, gdy podejmuje się dyskusję o perspektywach kontynentu i świata - zwłaszcza w kontekście integracji społeczno-kulturowej. Autor przedstawia te zjawiska w kontekście edukacjo obywatelskiej i międzykulturowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Trans Humana en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject migracje en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject obywatelskość en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.title Europejska obywatelskość - strefa elit, czy worek bez dna? en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska