DSpace Repository

W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T12:19:08Z
dc.date.available 2014-01-18T12:19:08Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej. [w:] J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski (red.): Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Episteme, nr 26/2003, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2003, s.89-100. en_US
dc.identifier.isbn 83-86523-56-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/257
dc.description.abstract Autor przedstawia trzy ukształtowane w odmiennych środowiskach i na różnych fundamentach aksjologicznych formy oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych. Łączy je idea dobra dziecka, rodziny i ich środowiska, w którym z innych w każdym przypadku powodów nastąpiło zagrożenie, czy realne ograniczenie możliwości realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego. Wspólny jest także fakt, że rozwiązaniem problemu zajęły się osoby nie mające naukowego, czy nawet zawodowego przygotowania do aktywności tego rodzaju. Ich inicjatywa zrodziła działania, w które po pewnym czasie zaangażowało się wiele innych osób - w tym także fachowców, zaś realizacja pomysłu (w sukces którego z początku mało kto wierzył) pozwoliła zapewnić opiekę i znaleźć dom wielu dzieciom. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject resocjalizacja en_US
dc.subject patologia en_US
dc.subject środowiska defaworyzowane en_US
dc.subject adopcja en_US
dc.subject opieka en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject rodzina en_US
dc.subject dziecko en_US
dc.title W trosce o dziecko i rodzinę - trzy przykłady środowiskowej aktywności opiekuńczo-wychowawczej en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska