Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-18T12:05:43Z
dc.date.available2014-01-18T12:05:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Obcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. [w:] J.Nikitorowicz, M.Sobecki, J.Muszyńska (red.): Pogranicze - Studia społeczne tom XVII. Edukacja międzykulturowa część II. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s.256-267.en_US
dc.identifier.issn1230-2392
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/252
dc.description.abstractTanatopedagogika to poddyscyplina pedagogiczna zajmująca się edukacją w aspekcie chorowania i umierania. Wyrosła z ruchu hospicyjnego i wolontaryjnego, którego celem jest poprawianie jakości życia cierpiących, oraz przygotowanie ich bliskich, przyjaciół i znajomych do współuczestniczenia w niekiedy ostatecznych zjawiskach. Rozpatrywanie osób chorych i cierpiących postrzeganych przez środowisko jako Obcy, umożliwia poszukiwanie wspólnych obszarów zainteresowań pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki, oraz wspólnych idei leżących u podstaw koncepcji edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet w Białymstokuen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectumieranieen_US
dc.subjectśmierćen_US
dc.subjecttanatopedagogikaen_US
dc.subjecttanatologiaen_US
dc.subjectzróżnicowanie kulturoween_US
dc.subjectObcyen_US
dc.subjectInnyen_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectpedagogika międzykulturowaen_US
dc.titleObcość nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogikien_US
dc.title.alternativeInevitability of strangeness. Common threads of intercultural education and tanatopedagogyen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska