DSpace Repository

Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych. Refleksja o działalności Instytutu Paula Freirego w Brazylii

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T11:56:50Z
dc.date.available 2014-01-18T11:56:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych. Refleksja o działalności Instytutu Paula Freirego w Brazylii. [w:] R.Borzyszkowska, E.Lemańska-Lewandowska, P.Grzybowski (red.): Edukacja a praca. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 13. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s.327-339. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7096-711-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/250
dc.description.abstract Brazylia to czwarta co do wielkości demokracja świata, ojczyzna prawie dwustumilionowego narodu, którego problemy i próby ich rozwiązywania są w Polsce mało znane. Reprodukowany od lat stan edukacyjnej nędzy środowisk defaworyzowanych, stanowi tu przedmiot troski nie tylko kolejnych rządów, ale też podstawę refleksji i działalności licznych instytucji pozarządowych. Ich pracownikom (etatowym i/lub wolontariuszom) zależy na poprawie sytuacji swych podopiecznych, a podstawowym środkiem do osiągnięcia zakładanych celów jest wspólna praca. Autor opisując działalność Instytutu Paula Freirego przytacza argumenty pozwalające uzasadnić tezę, że nawet w okolicznościach skrajnie trudnych (a do takich z pewnością można zaliczyć życie w brazylijskich fawelach - dzielnicach biedy), dobrze przemyślane programy edukacyjne realizowane przez pełnych entuzjazmu partnerów mogą dawać nadzieję poprawy losu osób wykluczanych lub wykorzystywanych z powodu ich braków w wykształceniu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pedagogika uciśnionych en_US
dc.subject Paulo Freire en_US
dc.subject fawele en_US
dc.subject Brazylia en_US
dc.subject środowiska defaworyzowane en_US
dc.subject edukacja alternatywna en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.title Edukacja i praca jako czynnik budzenia świadomości uciśnionych. Refleksja o działalności Instytutu Paula Freirego w Brazylii en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska