DSpace Repository

Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T11:54:42Z
dc.date.available 2014-01-18T11:54:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (red.): Socjopatologia pogranicza a edukacja. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Toruń - Warszawa 2008, s.59-85. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7611-102-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/249
dc.description.abstract Na kulturowych pograniczach niejednokrotnie dochodzi do napięć i konfliktów wynikających z występowania różnic. Model edukacji, w którym uwzględnia się owe różnice, oraz zakłada przygotowanie i wspieranie jej uczestników w funkcjonowaniu w sytuacji pogranicza, pozwala na podejmowanie działań w tym względzie zarówno w sytuacjach typowych (np. w środowisku szkoły), jak i w ramach projektów nowatorskich - niekiedy wręcz kontrowersyjnych. Te drugie stanowią domenę aktywności m.in. organizacji pozarządowych, dla których kulturowe pogranicze jest podstawowym obszarem zainteresowań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pogranicze en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.title Razem czy osobno? Edukacyjne implikacje efektu pogranicza en_US
dc.title.alternative Together or separately? Educational implications of the borderland effect en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska