DSpace Repository

Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T18:30:40Z
dc.date.available 2014-01-17T18:30:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych. [w:] M.Szerląg (red.): Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych. Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław 2011, s.257-269. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7432-730-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/243
dc.description.abstract „Obcy” jako podstawowa kategoria pojęciowa w pedagogice międzykulturowej jest bardzo pojemna. Jej ujęcie w kontekście konfliktu staje się szczególnie interesujące, gdy wyzwania edukacyjne balansują na granicy tabu, dobrego smaku, czy naruszania wartości. Tak jest niewątpliwie w przypadku międzykulturowego kontekstu tanatologii i tanatopedagogiki, których wątki stanowią inspirację m.in. środowisk, w których powstają i są realizowane koncepcje edukacji adresowane do osób uczestniczących (bezpośrednio lub jako zewnętrzni obserwatorzy) w procesach cierpienia, choroby i umierania. Pozorne wykluczanie się życia i śmierci, zaangażowanie w dyskusję o nich nie tylko osób u schyłku istnienia, lecz także dzieci jest wyjątkowym wyzwaniem edukacyjnym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject tanatopedagogika en_US
dc.subject tanatologia en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject życie en_US
dc.subject chorowanie en_US
dc.subject umieranie en_US
dc.subject choroba en_US
dc.subject śmierć en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.title Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska