Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-17T08:28:05Z
dc.date.available2014-01-17T08:28:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Najtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsa. [w:] Z.Rudnicki (red.): Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2012, s.231-248.en_US
dc.identifier.isbn978-83-232-2495-2
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/231
dc.description.abstractChorzy i umierający to charakterystyczni Obcy, obecni w każdym społeczeństwie, bez względu na długość i szerokość geograficzną. Wprawdzie zarówno chorowanie, jak i umieranie stanowią nieodłączny element ludzkiego bytu, jednak ze względu na towarzyszące im emocje i konotacje kulturowe są często wypierane ze świadomości, ukrywane w zaciszach sal szpitali, hospicjów i innych placówek opiekuńczych. Autor opisuje projekty edukacyjne i socjalne realizowane z inspiracji Patcha Adamsa na zasadzie dzielenia się miłością z chorymi i umierającymi w niekiedy drastycznych okolicznościach. Patch Adams organizuje wiele misji dla wolontariuszy-klaunów, w ramach których walka z wykluczeniem, dyskryminacją i osamotnieniem chorych i umierających (zwykle też ubogich), to nieustanny proces przełamywania stereotypów dotyczących ich Obcości w środowisku.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewiczaen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRumuniaen_US
dc.subjectPeruen_US
dc.subjectśrodowisko defaworyzowaneen_US
dc.subjectPatch Adamsen_US
dc.subjectdoktor klaunen_US
dc.subjectśmiechen_US
dc.subjectterapia śmiechemen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectwychowanieen_US
dc.subjectumieranieen_US
dc.subjectśmierćen_US
dc.subjecttanatopedagogikaen_US
dc.subjecttanatologiaen_US
dc.titleNajtrudniejsza miłość. Praca z chorymi i umierającymi w działalności Patcha Adamsaen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska