DSpace Repository

Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:17:53Z
dc.date.available 2014-01-17T08:17:53Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia. [w:] T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cieszyn - Warszawa - Kraków 2005, s.215-225. en_US
dc.identifier.isbn 83-73085-23-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/226
dc.description.abstract Autor zadaje pytania o mocne punkty oparcia we współczesnym budowaniu tożsamości. Zakłada bowiem, że współczesność charakteryzuje zjawisko tożsamości zwielokrotnionej, zależnej od zmieniających się mód, wzorów osobowych, kulturowych punktów odniesienia itp. Propagowany w środkach masowego komunikowania model życia zawsze na czasie, bycia „trendy”, fascynowania siebie i innych coraz to nowymi wzorami kulturowymi, staje się dla przeciętnego człowieka trudny do zniesienia. Jednym z edukacyjnych wyzwań staje się więc poszukiwanie oraz zaproponowanie (zarówno przedmiotom jak i podmiotom edukacji) punktów odniesienia umożliwiających (roz)budowę własnej tożsamości. Poszukiwanie tych właśnie punktów oparcia umożliwia edukacja międzykulturowa i regionalna, wspomagając kształtowanie tożsamości międzykulturowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Impuls en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject szkoła en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inni en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.title Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia en_US
dc.title.alternative ang. Modernistic nostalgy – looking for identity fulcrums en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska