DSpace Repository

Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:14:38Z
dc.date.available 2014-01-17T08:14:38Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej. [w:] T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2009, s.297-305. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7611-471-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/224
dc.description.abstract Myśl Janusza Gajdy, że edukacja dzięki Internetowi uzyskała nowy wymiar, zostaje w niniejszym opracowaniu rozwinięta w odniesieniu do edukacji międzykulturowej. Na tle przemian okoliczności i przedmiotu refleksji pedagogiki międzykulturowej, zostaje tu ukazana rola Internetu w przekazywaniu informacji o Innych/Obcych, inicjatywach międzykulturowych, literaturze itp. - wszystko w oparciu o przykłady zaczerpnięte z Sieci podczas jednorazowego poszukiwania wyników dla kategorii „edukacja międzykulturowa”, przy pomocy popularnej wyszukiwarki internetowej. Pozwala to zauważyć, jak doniosłą rolę odgrywa Internet w propagowaniu idei międzykulturowości oraz zbliżaniu partnerów przedsięwzięć w ramach edukacji i pedagogiki międzykulturowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject globalizacja en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject edukacja wielokulturowa en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inni en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.title Skok do Sieci - współczesny kontekst edukacji międzykulturowej en_US
dc.title.alternative ang. A leap into the Net - a contemporary context of intercultural education en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska