DSpace Repository

Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-16T08:28:45Z
dc.date.available 2014-01-16T08:28:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7555-147-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/219
dc.description.abstract Tanatopedagogika jako poddyscyplina występuje w polskiej refleksji pedagogicznej od niedawna, głównie dzięki upowszechnieniu się ruchu hospicyjnego oraz zaangażowaniu weń badaczy i studentów. Treści kształcenia związane z wychowaniem do (ku) śmierci, ze zrozumiałych względów budzą niepokój. Są przekazywane w mniej lub bardziej szerokim kontekście na zajęciach z psychologii, filozofii, etyki, teologii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa, czy pedagogiki specjalnej i geragogiki. Wychowanie do śmierci jest w istocie rzeczy wychowaniem do życia. Refleksja nad nim nie dotyczy więc wyłącznie schyłkowej fazy istnienia człowieka; okoliczności umierania, śmierci jako momentu granicznego i tego co po niej następuje - obojętnie czy dla samego umierającego, czy dla tych, którzy przeżywają. Ta kategoria pojęciowa obejmuje również chorobę i cierpienie, te zaś dotyczą ludzi w każdym wieku: zarówno tych, którzy ich doświadczają, jak i ich rodzin, przyjaciół, znajomych, nawet odczuwających empatyczną więź nieznanych ludzi, współprzeżywających ich niepokój i ból np. z racji wykonywanego zawodu lub zamiłowania do udzielania pomocy innym. Tego rodzaju podejście pozwala wyprowadzić przedmiot tanatopedagogiki poza aspekt eschatologiczny, paliatywny, czy gerontologiczny - istotny, lecz niewątpliwie zawężony, ograniczony do murów hospicjum lub domu umierającego. Takie podejście pozwala na ustalenie rozbudowanego programu kształcenia tanatopedagogicznego pracowników instytucji medycznych, wolontariuszy, rodziców, lecz przede wszystkim nauczycieli i pedagogów pracujących jako nauczyciele akademiccy, którzy we wszelkich możliwych formach edukacji, pełnią w życiu swych podopiecznych funkcję ważnych innych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Hospicyjna en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject wolontariat en_US
dc.subject hospicjum en_US
dc.subject biblioteka en_US
dc.subject film en_US
dc.subject pedagog en_US
dc.subject pedeutologia en_US
dc.subject nauczyciel en_US
dc.subject opieka paliatywna en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject śmierć en_US
dc.subject tanatopedagogika en_US
dc.subject tanatologia en_US
dc.title Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska