Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-16T08:28:45Z
dc.date.available2014-01-16T08:28:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationPraktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli. [w:] J.Binnebesel, A.Janowicz, P.Krakowiak (red.): Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2009, s.7-19.en_US
dc.identifier.isbn978-83-7555-147-1
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/219
dc.description.abstractTanatopedagogika jako poddyscyplina występuje w polskiej refleksji pedagogicznej od niedawna, głównie dzięki upowszechnieniu się ruchu hospicyjnego oraz zaangażowaniu weń badaczy i studentów. Treści kształcenia związane z wychowaniem do (ku) śmierci, ze zrozumiałych względów budzą niepokój. Są przekazywane w mniej lub bardziej szerokim kontekście na zajęciach z psychologii, filozofii, etyki, teologii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa, czy pedagogiki specjalnej i geragogiki. Wychowanie do śmierci jest w istocie rzeczy wychowaniem do życia. Refleksja nad nim nie dotyczy więc wyłącznie schyłkowej fazy istnienia człowieka; okoliczności umierania, śmierci jako momentu granicznego i tego co po niej następuje - obojętnie czy dla samego umierającego, czy dla tych, którzy przeżywają. Ta kategoria pojęciowa obejmuje również chorobę i cierpienie, te zaś dotyczą ludzi w każdym wieku: zarówno tych, którzy ich doświadczają, jak i ich rodzin, przyjaciół, znajomych, nawet odczuwających empatyczną więź nieznanych ludzi, współprzeżywających ich niepokój i ból np. z racji wykonywanego zawodu lub zamiłowania do udzielania pomocy innym. Tego rodzaju podejście pozwala wyprowadzić przedmiot tanatopedagogiki poza aspekt eschatologiczny, paliatywny, czy gerontologiczny - istotny, lecz niewątpliwie zawężony, ograniczony do murów hospicjum lub domu umierającego. Takie podejście pozwala na ustalenie rozbudowanego programu kształcenia tanatopedagogicznego pracowników instytucji medycznych, wolontariuszy, rodziców, lecz przede wszystkim nauczycieli i pedagogów pracujących jako nauczyciele akademiccy, którzy we wszelkich możliwych formach edukacji, pełnią w życiu swych podopiecznych funkcję ważnych innych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherFundacja Hospicyjnaen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectwolontariaten_US
dc.subjecthospicjumen_US
dc.subjectbibliotekaen_US
dc.subjectfilmen_US
dc.subjectpedagogen_US
dc.subjectpedeutologiaen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.subjectopieka paliatywnaen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectwychowanieen_US
dc.subjectśmierćen_US
dc.subjecttanatopedagogikaen_US
dc.subjecttanatologiaen_US
dc.titlePraktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycielien_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska