Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-14T10:28:59Z
dc.date.available2014-01-14T10:28:59Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów. [w:] T.Lewowicki, B.Grabowska, A.Różańska (red.): Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości - problemy i sugestie rozwiązań. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń - Warszawa 2008, s.68-81.en_US
dc.identifier.isbn978-83-7441-054-7
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/204
dc.descriptionang. Wanderer’s identity – identification dilemmas of contemporary immigrants Work migration, often associated with frequent changes of residence countries, brings about identity problems which result from the abundance of possible identifications and rooting. A couple of decades earlier, immigrants encountered quite different problems than modern immigrants face today. Owing to the possibilities of relatively cheap and easy transport, contemporary immigrants do not experience such enormous alienation and are aware of opportunities to meet their nearest quite frequently. They believe in other values – they are not exiles or wanderers but rather travellers in quest of better living standards. Thus, a question arises about the sense and nature of preparing the prospective employee or the member of immigrant family for life with a kind of roaming identity which is being shaped with many points of reference. In reflecting upon this issue, a qualitative analysis of modern immigrants’ opinions from Internet forum sites and blogs can be helpful.en_US
dc.description.abstractMigracje w poszukiwaniu pracy, niekiedy wiążące się z częstymi zmianami kraju czasowego pobytu prowadzą do tożsamościowych problemów, wynikających z wielości możliwych identyfikacji i zakorzenienia. Zupełnie inne problemy mieli emigranci jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a inne ci, którzy wyjeżdżają obecnie. Współcześni emigranci, dzięki możliwości w miarę taniej i łatwej komunikacji, nie odczuwają aż tak wielkiego wyobcowania, mając świadomość możliwości częstych spotkań z bliskimi. Hołdują innym wartościom, nie będąc jak ich przodkowie wygnańcami, czy tułaczami, lecz podróżnikami w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Pojawia się więc pytanie o sens i istotę przygotowania przyszłego pracownika lub członka rodziny emigranta, do życia ze swoistą tułaczą tożsamością, budowaną w oparciu o wiele punktów odniesienia. W refleksji na ten temat może pomóc jakościowa analiza wypowiedzi współczesnych emigrantów na forach internetowych i w blogach.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałeken_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttrzecia wartośćen_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjecttożsamośćen_US
dc.subjectmigracjeen_US
dc.subjectimigrancien_US
dc.subjectidentyfikacjaen_US
dc.subjectPolskaen_US
dc.subjectWielka Brytaniaen_US
dc.subjectblogen_US
dc.subjectrobotnicy cudzoziemscyen_US
dc.subjectuchodźcyen_US
dc.titleTożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantówen_US
dc.title.alternativeang. Wanderer’s identity – identification dilemmas of contemporary immigrantsen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska