DSpace Repository

Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-14T10:28:59Z
dc.date.available 2014-01-14T10:28:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów. [w:] T.Lewowicki, B.Grabowska, A.Różańska (red.): Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości - problemy i sugestie rozwiązań. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń - Warszawa 2008, s.68-81. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7441-054-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/204
dc.description ang. Wanderer’s identity – identification dilemmas of contemporary immigrants Work migration, often associated with frequent changes of residence countries, brings about identity problems which result from the abundance of possible identifications and rooting. A couple of decades earlier, immigrants encountered quite different problems than modern immigrants face today. Owing to the possibilities of relatively cheap and easy transport, contemporary immigrants do not experience such enormous alienation and are aware of opportunities to meet their nearest quite frequently. They believe in other values – they are not exiles or wanderers but rather travellers in quest of better living standards. Thus, a question arises about the sense and nature of preparing the prospective employee or the member of immigrant family for life with a kind of roaming identity which is being shaped with many points of reference. In reflecting upon this issue, a qualitative analysis of modern immigrants’ opinions from Internet forum sites and blogs can be helpful. en_US
dc.description.abstract Migracje w poszukiwaniu pracy, niekiedy wiążące się z częstymi zmianami kraju czasowego pobytu prowadzą do tożsamościowych problemów, wynikających z wielości możliwych identyfikacji i zakorzenienia. Zupełnie inne problemy mieli emigranci jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a inne ci, którzy wyjeżdżają obecnie. Współcześni emigranci, dzięki możliwości w miarę taniej i łatwej komunikacji, nie odczuwają aż tak wielkiego wyobcowania, mając świadomość możliwości częstych spotkań z bliskimi. Hołdują innym wartościom, nie będąc jak ich przodkowie wygnańcami, czy tułaczami, lecz podróżnikami w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Pojawia się więc pytanie o sens i istotę przygotowania przyszłego pracownika lub członka rodziny emigranta, do życia ze swoistą tułaczą tożsamością, budowaną w oparciu o wiele punktów odniesienia. W refleksji na ten temat może pomóc jakościowa analiza wypowiedzi współczesnych emigrantów na forach internetowych i w blogach. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject trzecia wartość en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject migracje en_US
dc.subject imigranci en_US
dc.subject identyfikacja en_US
dc.subject Polska en_US
dc.subject Wielka Brytania en_US
dc.subject blog en_US
dc.subject robotnicy cudzoziemscy en_US
dc.subject uchodźcy en_US
dc.title Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów en_US
dc.title.alternative ang. Wanderer’s identity – identification dilemmas of contemporary immigrants en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska