DSpace Repository

Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych

Show simple item record

dc.contributor.author Koziczak, Anna
dc.date.accessioned 2015-11-05T14:23:31Z
dc.date.available 2015-11-05T14:23:31Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.isbn 83-87425-01-X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1944
dc.description.abstract Metody badań pismoznawczych podlegają ciągłej ewolucji. Porównanie najstarszej metody badań pisma (metody kaligraficznej) z metodami stosowanymi obecnie ukazuje, jak wiele aspektów metod badawczych uległo zasadniczym zmianom. W ostatnim kilkudziesięcioleciu w pismoznawstwie wyraźnie zauważalna stała się tendencja do wprowadzenia jeszcze jednego czynnika: zobiektywizowania metod badawczych. Opracowanie o charakterze monografii zawiera chronologiczny przegląd podstawowych metod pomiarowych stosowanych w badaniach identyfikacyjnych pisma. Termin pomiar rozumiany jest w pracy o wiele szerzej niż przy jego tradycyjnym ujęciu. Tę nową definicję pomiaru szczegółowo objaśniono; przedstawiono również skale pomiaru i zakres ich zastosowania w badaniach pismoznawczych. Omówiono także problematykę błędu pomiaru, wskazując zależności, jakim podlegają błędy pomiaru oraz sposoby zminimalizowania tych błędów. Zdefiniowano na nowo termin „metoda pomiarowa” oraz dokonano klasyfikacji metod pomiarowych, ukazując w niej istotne cechy tychże metod. Z myślą o ujednoliceniu i sformalizowaniu słownictwa, umieszczono w pracy nie publikowany dotychczas „Katalog graficznych cech pisma ręcznego” (opracowany w latach 1984-1989 przez zespół ekspertów pismoznawców, działający pod patronatem Instytutu Ekspertyz Sądowych w ramach tzw. Jesiennej Szkoły Empirycznych Badań Pisma), a także „Katalog graficznych cech paraf”, będący oryginalnym wkładem autorki w proces kształtowania zobiektywizowanego języka dyscypliny.
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych en_US
dc.subject badania pisma en_US
dc.subject identyfikacja podpisów en_US
dc.subject cechy pisma en_US
dc.subject metody badania pisma en_US
dc.subject badania paraf en_US
dc.subject pomiar pisma en_US
dc.title Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record