Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Obszary badań Instytutu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego / red. E. Stucki, E. Filipiak

 • Maria Gładyszewska
  Zachowania twórcze dzieci w zabawie
 • Maria Gładyszewska, Krystyna Żuchelkowska
  Technika origami i jej wpływ na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki pisania
 • Krystyna Żuchelkowska
  Wielostronne nauczanie-uczenie się i jego wpływ na wprowadzanie dzieci 6-letnich do arytmetyki liczb naturalnych
 • Maria Bulera, Teresa Dembna
  Sposoby realizacji wychowania patriotycznego przez umuzykalnienie dzieci sześcioletnich w przedszkolu
 • Edmund Stucki
  Tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Halina Smolińska-Rębas
  Inspiracje freinetowskie w nauczaniu początkowym
 • Ewa Filipiak
  Aktywność werbalna dzieci w pierwszym, drugim i trzecim roku edukacji
 • Maria Plenkiewicz
  Potrzeba kształtowania umiejętności krytycznego czytania w edukacji wczesnoszkolnej. Aktualny stan własnych badań nad krytycznym czytaniem w klasach początkowych
 • Krystyna Lenartowska
  Badania pedagogiczne związane z czytelnictwem uczniów klas niższych
 • Elżbieta Szefler
  Obszary badań własnych na tle dorobku polskiej myśli pedagogicznej w zakresie czaspiśmiennictwa dla dzieci
 • Jolanta Makarewicz
  Znaczenie kształtowania wyobraźni geometrycznej we wczesnoszkolnym nauczaniu-uczeniu się geometrii
 • Maria Sobieszczyk
  Percepcja kierunków u dzieci leworęcznych
 • Zenobia Szamotulska
  Wychowanie do pracy dzieci 7-9-letnich w domu rodzinnym
 • Ewa Zwolińska
  Zarys problematyki pedagogicznej podejmowanej w badaniach własnych
 • Najnowsze pozycje